L’Hospital de Manises s’uneix a la iniciativa “Solidarity”, un assaig liderat per l’Organització Mundial de la Salut i catalogat com a emergència sanitària. En aquest projecte s’estudia el perfil de seguretat i l’eficàcia clínica de quatre medicaments per al tractament de la Covid19. El repte és avaluar i obtindre evidència clínica de quin és el millor tractament contra la malaltia.

La participació de l’hospital de Manises en aquest estudi, promoguda per la unitat d’investigació clínica, és una oportunitat de contribuir activament en un projecte comú en la lluita contra el virus. A l’espera d’una vacuna, Manises forma part d’aquest projecte, on hospitals de més de 80 països del món, de manera coordinada i altruista, avaluen la millor opció terapèutica per a cada pacient segons la seua simptomatologia, antecedents mèdics o evolució de la malaltia. El seu disseny, flexibilitat i els milers de pacients reclutats, emmarquen l’assaig Solidarity com un dels projectes més esperançadors per a combatre la pandèmia.

L’assaig pretén avaluar de manera sistemàtica, l’ús de l’antiviral “remdesivir” utilitzat contra l’ébola; la combinació de “lopinavir” i “ritonavir”, que fins ara han sigut utilitzats en pacients portadors del VIH; el “interferon beta” que s’utilitza contra l’esclerosi múltiple; i la “hidroxicloroquina” que s’usa de manera habitual contra la malària i el reumatisme.

La dinàmica i flexibilitat terapèutica de l’assaig, intrínseca al caràcter d’emergència sanitària d’aquest, permetrà modificar els braços de tractament en funció dels resultats i respostes clíniques dels pacients, per tant, podran incorporar-se i retirar-se medicaments garantint un continu avanç en la investigació.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia