Els centres educatius i universitaris podran obrir les seues portes per a la seua desinfecció, condicionament i funcions administratives a partir hui dilluns, quan està ja permés dins de la fase 1 i la denominada 0,5 de la desescalada.

Segons assenyala l’ordre per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional, “serà responsabilitat dels directors dels centres educatius determinar el personal docent i auxiliar necessari per a dur a terme les citades tasques”.

Els centres hauran de proveir als seus treballadors del material de protecció necessari per a la realització de les seues funcions i s’insta a mantindre les distàncies de seguretat interpersonal exigides a cada moment per Sanitat.

Tots els treballadors han de tindre permanentment a la seua disposició gels hidroalcohòlics o desinfectants autoritzats per a la neteja de mans, o quan això no siga possible, aigua i sabó.

Quan no puga garantir-se la distància de seguretat interpersonal d’aproximadament dos metres, s’assegurarà que els treballadors disposen d’equips de protecció adequats al nivell de risc.

En aquest cas, tot el personal haurà d’estar format i informat sobre el correcte ús dels citats equips.

Es limitarà al màxim possible l’ús de documents en paper i la seua circulació i haurà d’haver-hi una ventilació periòdica de les instal·lacions.

En les tasques de neteja es prestarà especial atenció a les zones d’ús comú i a les superfícies de contacte més freqüents com a poms de portes, taules, mobles, passamans, sòls, telèfons, penjadors, i altres elements de similars característiques.

Es detalla que haurà d’haver-hi papereres, preferiblement amb tapa i pedal.

Per a la neteja s’utilitzaran desinfectants com a dilucions de lleixiu recentment preparat o qualsevol dels desinfectants amb activitat virucida autoritzat per Sanitat.

Després de cada neteja, els materials emprats i els equips de protecció utilitzats es rebutjaran de manera segura, procedint-se posteriorment a la rentada de mans.

Els llocs d’atenció al públic disposaran de mesures de separació entre els treballadors del centre educatiu i els usuaris.

La disposició dels llocs de treball, l’organització dels torns i la resta de condicions de treball en els centres es modificaran, en la mesura necessària, per a garantir la possibilitat de mantindre la distància de seguretat interpersonal mínima de dos metres entre els treballadors.

Així mateix, les mesures de distància previstes en aquesta ordre hauran de complir-se en els vestuaris, taquilles i condícies dels treballadors, així com en qualsevol altra zona d’ús comú.

Si un treballador començara a tindre símptomes compatibles amb la malaltia, es contactarà amb el telèfon habilitat per la comunitat autònoma, centre de salut corresponent i amb els serveis de prevenció de riscos laborals.

Sempre que siga possible, el treballador es col·locarà una màscara, havent d’abandonar el seu lloc de treball.

Mentre en la fase 1 i 0,5 no es contempla la volta de l’alumnat als centres, en la fase 2, des del 25 de maig, podran fer-ho els de quart de l’ESO, segon de Batxillerat per a ultimar la EBAU, segon d’FP i Educació Especial.

També estava previst que obriren els centres d’Infantil fins a 6 anys per a progenitors que han de fer un treball presencial sense possibilitat de flexibilització, però les comunitats autònomes han anunciat que no ho faran per raons de seguretat.

Els sindicats de l’ensenyament públic i concertat i associacions de la privada han mostrat la seua satisfacció per aquesta decisió.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia