La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica destina per a l’any 2020 un total de 990.000 euros en ajudes per a potenciar la producció, transformació i consum dels productes agrícoles i ramaders ecològics en la Comunitat Valenciana, la qual cosa suposa un instrument a favor de la competitivitat en el sector agrari.

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat la resolució de la conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica per la qual es convoquen per a l’exercici 2020, ajudes per al suport a la certificació de la producció ecològica en la Comunitat Valenciana, en el marc de l’I Pla Valencià de Producció Ecològica 2016-2020.

Aquestes ajudes permeten oferir als consumidors i consumidores la garantia objectiva de la presència d’una sèrie d’atributs de valor en el producte, que el qualifiquen com a ecològic.

El sector ecològic en la Comunitat Valenciana està experimentat una tendència creixent. En l’últim exercici el volum de negoci aconsegueix els 516 milions d’euros, 66 més respecte a l’anterior.

El nombre d’operadors ha augmentat un 38,7 % i el de productors un 34,1 % des de l’any 2016, data en la qual es va posar en marxa l’I Pla Valencià de Producció Ecològica. Així mateix la superfície certificada d’explotació també ha crescut significativament i se situa actualment en quasi 128.000 hectàrees.

Aquestes dades, extrets de l’Informe Anual de Producció Ecològica 2019, evidencien l’eficàcia i gran resposta de la posada en marxa del Pla de Producció Ecològica impulsat per la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

La subvenció publicada hui va dirigida a persones físiques o jurídiques inscrites en el Registre d’Operadors Titulars d’Explotacions Agropecuàries (Registre de Productors) o en el Registre d’Operacions Titulars d’Empreses d’Elaboració, Manipulació, Envasament, Emmagatzematge, Exportació, o Comercialització de Productes Ecològics (Registre d’Empreses).

Pel que fa als terminis de presentació de sol·licituds, es comptaran 15 dies hàbils a partir de l’endemà de publicar-se en el DOGV, però tal com es disposa en la disposició de 14 de març que declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, els terminis es tramitaran efectivament en el moment en el qual es reprenga el còmput.

Per a més informació sobre la concessió d’aquestes ajudes I per a la certificació de la producció ecològica en la Comunitat Valenciana es pot accedir al següent enllaç: Enllaç d’accés.

Així mateix, s’han obert les convocatòries a les ajudes al sector primari i de mel.

A les explotacions ramaderes afectades per la covid-19 es pot accedit a través del següent enllaç: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20917.

També s’ha convocat ajudes a persones productores primàries que realitzen venda directa en llotges o alfòndecs (“alhóndigas”) o al detall de productes agroalimentaris afectades per la covid-19. L’enllaç a la convocatòria és aquest: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20920

Tam´be s’ha convocat ajudes urgents a les entitats locals de les zones rurals de la comunitat valenciana afectades per la covid-19:

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20918

La sol·licitud d’ajudes urgents a persones productores del sector primari que realitzen venda directa al detall per a la creació de canals telemàtics de venda de productes agroalimentaris per la covid-19 també s’han convocat: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20919

Aquestes són les ajudes per a millorar les condicions de producció i comercialització de mel a la Comunitat Valenciana: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=1209

Imprimir article
Comenta aquesta notícia