El conseller d’Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, es va reunir ahir per videoconferència amb els rectors i rectores de les universitats públiques valencianes amb la finalitat de signar la constitució de la Xarxa de Càtedres de Transformació del Model Econòmic.

El protocol d’actuació de la nova Xarxa de Centres contempla la inclusió de l’impacte de la COVID-19 entre els objectius d’investigació dels seus treballs específics, amb l’objectiu d’estudiar la millor resposta per a contribuir a superar com més prompte millor la crisi generada per la pandèmia.

La Xarxa de Càtedres constitueix una plataforma acadèmica per a la transferència d’investigacions destinades a col·laborar amb l’administració en el disseny de polítiques públiques, així com contribuir a la disseminació d’aquests avanços entre el teixit productiu.

En concret, les seues iniciatives se centren en l’estudi de propostes, foment del coneixement i difusió de temàtiques relacionades amb la transformació de l’actual model econòmic de la Comunitat Valenciana.

La Xarxa de Càtedres girarà entorn de tres eixos principals: activitats formatives ja siga dirigides a estudiants, empreses o institucions; activitats investigadores com per exemple el desenvolupament de línies d’investigació conjunta, el suport en la realització de tesis doctorals en l’àrea de coneixement de la Càtedra, o la realitza d’estudis i treballs de recerca; i activitats divulgatives com a publicacions, promoció en esdeveniments científics, tècnics i artístics, organització d’exposicions i concursos, conferències, seminaris i tallers, per citar alguns exemples.

Es crearà un espai web i un perfil únic en les principals xarxes socials, on cadascuna de les càtedres publicarà les activitats pròpies realitzades, independentment de la comunicació específica que es realitze en cada universitat.

Al seu torn, la UPV ha creat la Càtedra de Transformació del Model Econòmic sobre digitalització de l’economia valenciana, dirigida per José Manuel Bernabeu Aubán, Catedràtic del Departament de Sistemes Informàtics i Computació a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria.

Aquesta càtedra s’orienta a la importància de les noves tecnologies basades en el ‘programari’, i l’impacte que tenen tant en els sectors industrials com de serveis, ja siguen tradicionals com aquells que es fan possibles gràcies, precisament, a l’existència d’aquestes tecnologies.

Així mateix, la Universitat Miguel Hernández comptarà amb la Càtedra de Transformació del Model Econòmic sobre innovació social i inclusiva, que estarà dirigida per Jose Antonio Belso Martínez, vicerector adjunt d’Emprenedoria, Empresa i Entorn.

La càtedra desenvoluparà les seues activitats en els àmbits de la innovació social i inclusiva, concretament en aspectes relacionats amb el canvi tecnològic, la relació de l’activitat de les empreses amb l’entorn ambiental i l’impacte del mateix en determinats col·lectius.

La Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic ha designat com a coordinadora de la Xarxa de Càtedres a la Universitat Jaume I per ser la càtedra més antiga de la xarxa, establint a més que els programes d’investigació, formació i difusió de les universitats es duguen a terme a través de la subscripció de convenis singulars anuals.

L’UJI disposa de la Càtedra de Transformació del Model Econòmic sobre energia i canvi climàtic, dirigida per F. Xavier Molina Morales, catedràtic d’universitat del Departament d’Administració d’Empreses i Màrqueting.

El seu treball se centra en l’àmbit de l’energia i el canvi climàtic, d’acord amb la línia estratègica 10 del Pla d’acció per a la transformació del model econòmic valencià: afavorir l’equilibri mediambiental i territorial. Aquest aspecte de sostenibilitat s’abordarà en l’àmbit de la indústria valenciana, particularment per al cas del clúster ceràmic.

D’altra banda, la Universitat de València compta amb la Càtedra de Transformació del Model Econòmic sobre Economia Circular i Recursos hídrics, dirigida per Francesc Hernández Sancho, catedràtic d’Economia aplicada d’aquesta universitat.

L’objectiu general d’aquesta càtedra és l’estudi de les potencialitats i oportunitats de l’economia circular en els diferents sectors de la Comunitat Valenciana, com l’adopció d’estratègies per a l’ús sostenible de l’aigua i la promoció de projectes viables que incorporen la gestió dels recursos hídrics des d’una perspectiva d’economia circular com a forma d’adaptació al canvi climàtic.

Finalment, la Universitat d’Alacant compta amb la Càtedra de Transformació del Model Econòmic sobre infraestructures, connectivitat i desenvolupament territorial, dirigida per Paloma Taltavull de la Pau, Catedràtica en Departament d’Anàlisi Econòmica Aplicada i membre de l’Institut d’Economia Internacional.

Aquesta càtedra desenvoluparà les seues activitats en els àmbits de les infraestructures, la connectivitat i el desenvolupament territorial, concretament en aspectes relacionats amb l’anàlisi de la connectivitat tant a nivell intra-comunitat com amb la resta del territori nacional; l’eficiència dels transports en les àrees urbanes i la seua relació amb un mercat residencial equilibrat; a més de desenvolupar un sistema d’indicadors que permeten una comparació regional en matèria de sostenibilitat econòmica, social i mediambiental.

Comitè d’Ajuda Humanitària d’Emergència per a actuar contra la COVID-19

La consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, Rosa Pérez Garijo, va presidir ahir la constitució i reunió extraordinària del Comitè d’Ajuda Humanitària d’Emergència (CAHE), la qual va convocar als principals agents de la cooperació valenciana de manera online per a coordinar-se i actuar de manera conjunta en aquells països que més el necessiten després de patir els efectes de la pandèmia de la COVID-19.

Durant la sessió es va aprovar per unanimitat les bases per a convocar ajudes de concessió directa per un import de 500.000 euros, finançades per la Generalitat, i destinades a projectes d’acció humanitària d’emergència per a fer front a la COVID-19 als països o zones geogràfiques més vulnerables, com l’Àfrica Subsahariana, Orient Pròxim i/o zones d’acolliment de població refugiada o desplaçada. Els projectes tindran una duració de 12 mesos i comptaran amb una subvenció màxima de 100.000 euros cadascun.

Durant la reunió, es va presentar també un informe de la Direcció General de Cooperació Internacional al Desenvolupament sobre la pandèmia provocada per la COVID-19 a nivell internacional als països més vulnerables.

Podran optar a aquestes ajudes aquelles entitats inscrites en el Registre d’Agents de la Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana i que compten amb la capacitat i mitjans suficients per a realitzar l’activitat. Per a aquest motiu, es tindran en compte els recursos que té disponibles per a executar el projecte d’acció humanitària, la presència en la zona o l’experiència acreditada en projectes d’acció humanitària.

Els projectes hauran d’executar-se en aquells països o zones geogràfiques amb major vulnerabilitat a la COVID-19, on es puga agreujar l’evolució de la propagació del virus i la capacitat de resposta de cada sistema sanitari, en els quals la població s’enfronta a conflictes armats que s’han cronificat al llarg del temps, generant desplaçaments interns de població, on existeixen assentaments de persones desplaçades i refugiades i zones caracteritzades per la superpoblació, alineant-se amb les prioritats estratègiques establides a nivell internacional.

Així mateix, les iniciatives presentades hauran de respondre, com a mínim, a una de les prioritats que recullen les bases per a la convocatòria d’ajudes.

El termini de presentació de projectes serà entre el 21 de maig i el 4 de juny de forma exclusivament electrònica en la Seu Electrònica de la Generalitat, (consultar ací).

 

Imprimir article
Comenta aquesta notícia