Des d’ahir dimecres, 20 de maig, està prohibit fabricar, distribuir i comercialitzar cigarrets i tabac d’embolicar dins del territori nacional o de la Unió Europea que continguen mentol.

Finalitza així la moratòria establida per la Unió Europea per als productes amb aroma característica als quals es refereix l’article 5.5 del RD 579/2017, ja siga com a aroma present en la seua composició o en càpsules dosificadores en filtres.

L’incompliment d’aquesta norma constitueix una infracció administrativa greu segons el recollit en l’article 19.3 w) de la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries enfront del tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac.

Aquesta decisió parteix del compromís dels Estats membres en la lluita contra el tabaquisme, recollit en la Directiva 2014/40/UE. La raó fonamental de la mateixa és que aquests productes afavoreixen la introducció de nous consumidors de tabac, sobretot joves, i dificulten la possibilitat de deixar-ho.

El mentol inclòs dins del producte serveix per a emmascarar el sabor amarg del tabac en combustió. A més, té un efecte anestèsic i és capaç d’adormir la boca i la gola. Té així mateix propietats descongestionants i refrescants de les mucoses, per la qual cosa emmascara l’efecte irritant, la picor i la congestió de les vies respiratòries altes originat pel fum, fent-lo més acceptable per al jove que s’inicia en el consum i afavorint el retorn al consum.

El mentol té també un efecte dilatador dels alvèols pulmonars. Això provoca una absorció més ràpida de la nicotina del tabac per part del consumidor, que té un potent efecte addictiu. Això augmenta, indirectament, el potencial addictiu del producte en el seu conjunt.

Aquests sabors i aromes incrementen, per tant, l’atractiu del producte i existeix la falsa percepció que són més saludables o menys nocius que la resta de cigarrets o tabac d’embolicar. Per aquest motiu, hi ha alguns consumidors que opten per aquesta alternativa en lloc de deixar-ho definitivament, la qual cosa incideix negativament en la seua salut i qualitat de vida.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia