La guia que Turisme Comunitat Valenciana ha fet arribar als ajuntaments amb platges, pretén completar i concretar les mesures d’àmbit nacional aprovades pel Govern central en el ‘Protocol de Mesures per a la reducció de riscos higienicosanitaris enfront del COVID-19 per a platges’. Amb això. els municipis podran obrir aquestes zones turístiques amb les màximes condicions de seguretat i garanties per als usuaris. A la guia completa es pot accedir a través del següent enllaç: consultar ací.

Així, a partir dels requisits d’obligat compliment que aquest estableix, proporciona una sèrie de propostes que faciliten l’ús de la platja en condicions de seguretat per als usuaris i usuàries i de control i seguiment per a gestors.

L’objectiu és contribuir al fet que els ajuntaments puguen obrir les seues platges amb les màximes garanties i posa de manifest que, segons tots els informes als quals s’ha tingut accés, la propagació de la COVID-19 a través de l’aigua de la mar i de l’arena és relativament reduïda així que, aplicant les mesures corresponents, “les platges són espais segurs en aquest temps tan incert”, segons Colomer.

En el procés d’elaboració d’aquesta guia han participat al costat de Turisme CV diferents agents científics, tècnics especialistes en gestió de processos i la seua aplicació a les platges, a més de responsables de diversos departaments del Consell amb competències que incideixen sobre les platges: la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, l’Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball, la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i mobilitat i la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública; a més de la Delegació del Govern.

El document ‘Platges Segures’ conjumina aspectes de caràcter organitzatiu respecte a la gestió de les platges, tant marítimes com continentals, com la manera de configurar l’òrgan gestor, competències i tasques bàsiques, suggeriments de mesures de seguretat per a mantindre la distància social.

Des de TCV s’ha explicat que “en la majoria dels casos, les recomanacions més complexes s’acompanyen de propostes amb els seus possibles riscos i les mesures de reforç que ajudarien a la seua implementació” i s’ha posat l’accent que “es tracta d’un document complet, ampli, molt consensuat amb múltiples agents i departaments i d’enfocament pràctic per a demostrar que podem ser un Mediterrani en Viu i segur també a les nostres platges”.

Turisme Comunitat Valenciana ha organitzat per a aquests dies diferents seminaris web per a platges de litoral, estructurats per províncies, i també un específic per a platges continentals, on poder atendre tots els dubtes que a nivell pràctic i tècnic puguen plantejar-se des dels ajuntaments.

Principals propostes de la guia

Mitjançant aquesta guia, s’informa els ens gestors de les platges (ajuntaments), de diferents suggeriments per a garantir una platja segura. En aquesta línia, el document recomana la governança a través d’un ens gestor de cada platja, a més de la creació d’un Comité de Seguretat en cada platja, amb un màxim representant amb autoritat encarregat de coordinar els serveis implicats. A aquest òrgan li correspondrà la presa de decisió en matèria de seguretat i estarà integrat per representants de tots els departaments considerats estratègics. De la mateixa manera, serà el responsable de definir l’estratègia a seguir i el disseny d’un Pla de Contingència.

Cal assenyalar que el Pla de Contingència estarà basat en tres eixos: seguretat d’aforaments i accessos; serveis complementaris i transmissió d’informació clara i concisa.

A més, la guia de ‘Platges Segures’ insta a l’ús d’una bandera o distintiu complementari que advertisca de la necessitat de clausurar una platja íntegrament amb caràcter immediat en cas de situació d’alt risc.

També introdueix recomanacions de seguretat per a mantindre les normes de distanciament social a les platges. Per a això, insta a les platges a controlar l’aforament, aportant fórmules per a quantificar-lo en cada cas.

Al mateix temps destaca la necessitat de controlar els accessos a les platges i reforçar la vigilància per al correcte compliment del codi de conducta per part de l’usuari o usuària. Respecte als accessos, ofereix recomanacions per a delimitar zones, tant en l’arena com en l’aigua, o mesures de senyalització o de neteja i fragmentació d’horaris o sectors, entre altres.

Cal recordar que Turisme, en col·laboració amb la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital i la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat està treballant en el disseny d’una plataforma web accessible des de dispositius mòbils de qualsevol tipus i sistema operatiu per a facilitar informació actualitzada sobre el grau d’ocupació de les platges.

La guia de la Generalitat per a gaudir de les platges segures també dedica un capítol sobre serveis sanitaris i higiènics i d’oci i esport, on recomana la neteja diària de l’arena, desaconsellant la seua desinfecció, augmentar la freqüència de les analítiques en l’arena, entre altres recomanacions pràctiques.

En el cas de cabines sanitàries wc mòbil i, sempre que fora viable, se suggereix evitar la seua instal·lació (especialment els situats en l’arenal a les platges marítimes) a l’efecte de, entre altres, protegir el mitjà respecte a les mesures de neteja adoptades.

Respecte a les dutxes i llavapeus, es recomana que entren en funcionament sempre que es puga garantir les condicions relatives al distanciament social, la neteja i la desinfecció de les instal·lacions i aconsella als ens gestors a prendre alguna mesura per a evitar aglomeracions en aquestes instal·lacions en hores punta.

A més, aquesta guia recomana la retirada de totes les papereres, establint un punt de desfet que se de a conéixer a l’usuari o usuària o instal·lant-se en els accessos a la platja.

Respecte als serveis d’oci i esport, es recomana que les hamaques i ombrel·les es distribuïsquen assegurant la distància de seguretat social entre usuaris i grups, havent d’instal·lar-se els eixos de les ombrel·les a distàncies iguals o majors a 4 metres.

Turisme CV recomana la clausura dels jocs infantils i zones biosaludables de les platges fins a fases més avançades.

Finalment, incorpora com a annex unes fulles de verificació per a l’elaboració d’un Pla de Contigencia, facilitant la labor de salvaguarda de la seguretat dels usuaris i usuàries per part dels ajuntaments.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia