Comunitat ValencianainicioNotícies

El Ple del Consell ha acordat diferents mesures relacionades amb la Covid-19.

Així, s’ha decidit tornar a aplicar la intervenció prèvia, en substitució del control financer permanent, en l’activitat administrativa de la Generalitat i dels seus organismes autònoms, deixant així sense efecte la mesura que va acordar el 20 març amb motiu de l’estat d’alarma declarat per Reial decret 463/2020, de 14 de març.

Encara que continua vigent l’estat d’alarma, la implementació de noves mesures per al desenvolupament del teletreball, que permeten respectar les mesures de seguretat per la COVID-19, han fet que la Intervenció General de la Generalitat considere possible tornar a exercir la intervenció prèvia amb les necessàries garanties d’eficàcia i eficiència.

La decisió de tornar a la intervenció prèvia s’emmarca també en la Resolució de 8 de maig de 2020, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual s’estableixen el procediment i les mesures organitzatives per a la recuperació gradual de l’activitat administrativa presencial en la prestació de serveis públics.

Només es mantindran algunes excepcions en determinades àrees de gestió en funció del volum de treball i de la disponibilitat actual de recursos de personal en les respectives intervencions delegades, com ara:

-Els expedients d’ajudes previstes en el Decret llei 1/2020, de 27 de març, del Consell, de mesures urgents de suport econòmic i financer a les persones treballadores autònomes, de caràcter tributari i de simplificació administrativa, per a fer front a l’impacte de la COVID-19 i en el Decret llei 3/2020, de 10 d’abril, d’adopció de mesures urgents per a establir ajudes econòmiques als treballadors i les treballadores afectats per un ERTE i als quals han reduït la jornada laboral per conciliació familiar amb motiu de la declaració de l’estat d’alarma per la crisi sanitària provocada per la COVID-19, que se subjectaran en tota la seua tramitació a control financer.

-Els expedients de despesa imputables als capítols IV i VII del pressupost de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives i de l’organisme autònom LABORA, Servei Valencià d’Ocupació i Formació, durant l’estat d’alarma i les seues possibles pròrrogues.

-La comprovació material de la inversió a què es refereix la lletra b) de l’apartat 2 de l’article 100 de la Llei 1/2015, fins que es puga aconseguir una situació de normalitat i així es determine, a proposta de la Intervenció General de la Generalitat, per Resolució de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic.

Segon paquet d’ajudes de 2,6 milions d’euros per a pal·liar les pèrdues del sector planterista com a conseqüència de la COVID-19

El Consell ha aprovat el segon decret d’ajudes de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica pel qual s’estableix la concessió directa de 2,6 milions d’euros per a contrarestar l’impacte de persones autònomes, empreses i entitats que pertanyen a sectors que han tingut dificultats econòmiques per la suspensió de l’activitat, com a conseqüència de la crisi sanitària provocada per la COVID-19 en la Comunitat Valenciana.

Les ajudes es dirigeixen a explotacions de vivers de producció de planta ornamental de temporada, d’espècies aromàtiques, arbustos, cactus, flor tallada, flors d’interior, plantes de massís i de fulles decoratives.

També estan incloses en aquesta ordre ajudes a les associacions i entitats sense ànim de lucre de protecció i defensa dels animals, l’objectiu dels quals siga la protecció d’animals de companyia.

La distribució de les ajudes es realitzarà de la següent manera. Les explotacions de vivers de producció rebran una ajuda de 2,4 milions d’euros, que tenen com a finalitat pal·liar la pèrdua de la campanya de planta ornamental i flor tallada d’enguany ocasionada per la crisi sanitària.

Per part seua, les associacions de protecció i defensa d’animals de companyia rebran una ajuda de 200.000 euros destinada, principalment, a sufragar programes autoritzats de recollida d’animals de companyia abandonats i a les despeses de manteniment de les seus de les associacions o dels albergs temporals registrats com a nuclis zoològics.

La concessió directa de les ajudes persegueix agilitar els tràmits i dotar a les persones autònomes i empreses dels sectors de la planta ornamental i flor tallada, així com per a les associacions de defensa d’animals de companyia, d’un fons de liquiditat necessari, que contribuïsca a fer front a la pèrdua econòmica i a la suspensió de l’activitat com a conseqüència de la crisi provocada per la COVID-19.

27 milions d’euros als instituts tecnològics per a donar suport a activitats que contribuïsquen a superar la crisi de la COVID-19

El Ple del Consell ha autoritzat la signatura dels convenis de col·laboració entre l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) i els onze centres tecnològics de la Comunitat per a l’exercici de 2020.

Aquests convenis, dotats amb un pressupost de 27 milions d’euros, tenen com a objectiu donar suport a l’activitat de caràcter no econòmic d’aquests centres a través de la qual es contribuïsca a superar la situació d’emergència sanitària i econòmica actual.

En el seu desenvolupament s’ha tingut en compte la necessitat d’oferir al conjunt de sectors industrials de la Comunitat Valenciana instruments amb els quals millorar la seua activitat i la seua posició competitiva en un entorn cada dia més globalitzat i exigent.

Entre les activitats que es recolzen està la recerca i desenvolupament tecnològic independent, la difusió dels resultats de les investigacions a tot el conjunt de la societat, així com la transferència de coneixements i les inversions en equipaments per al desenvolupament d’aquestes activitats d’I+D.

Els instituts tecnològics són l’instrument de la Generalitat per a donar suport a la inversió en I+D+i, clau per al desenvolupament dels diferents sectors productius.

Contractació del subministrament de 262.000 màscares i mampares per a centres docents

El Ple del Consell ha aprovat la declaració d’emergència de la contractació, per part de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, del subministrament de 262.000 màscares reutilitzables destinades a les empleades i empleats dels centres docents i seus administratives de la Conselleria i el subministrament de mampares de protecció destinades a la seu central de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

Entre els materials necessaris per a afrontar la greu crisi sanitària es troben aquells que resulten imprescindibles per a la prevenció dels contagis i que afavoreixen la protecció individual, com ara mampares i màscares.

Així, davant de la urgència d’abordar les actuacions per a pal·liar aquesta situació, s’han dictat les resolucions d’11 maig, per les quals es declara d’emergència el subministrament de 262.000 màscares i el subministrament de mampares de protecció.

Per a això, Educació hi invertirà un total de 498.000 euros, dels quals 448.000 euros van destinats a l’adquisició de màscares i 50.000 euros a les mampares de protecció.

Avancen les subvencions concedides a les entitats del tercer sector per a fer front a la crisi per la COVID-19

El Consell també ha aprovat el decret llei de mesures urgents en l’àmbit dels serveis socials i de suport al tercer sector en acció social, amb l’objectiu de poder fer front a la crisi produïda per la pandèmia de la COVID-19.

Per a això, la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives adoptarà una sèrie de mesures de caràcter excepcional respecte a les subvencions concedides en 2020 perquè les entitats del tercer sector d’acció social puguen continuar amb la seua activitat i ateses les persones usuàries i beneficiàries dels seus recursos i serveis, molts d’ells afectats directament per la situació de crisi social ocasionada pel coronavirus.

D’acord amb les mesures establides, es flexibilitza el termini de realització de les despeses i actuacions associades als projectes subvencionats per part de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives en els programes socials i en totes aquelles que puguen crear-se per a pal·liar les conseqüències socials i econòmiques de la pandèmia de la COVID-19, fins al 31 de març de 2021.

Així mateix, s’anticiparà l’import total de les subvencions concedides per a l’exercici 2020 per concurrència competitiva o per concessió directa a entitats sense ànim de lucre, sense aplicar la limitació percentual que estableix la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, ni les excepcions establides en la Llei 10/2019, de 27 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2020.

Decret llei de mesures urgents en l’àmbit dels serveis socials per a fer front a la crisi per la COVID-19

El Consell ha aprovat el decret llei de mesures urgents en l’àmbit dels serveis socials i de suport al tercer sector d’acció social per a fer front a la crisi produïda per la COVID-19.

La vicepresidenta i portaveu del Consell, Mónica Oltra, que ha comparegut en roda de premsa després de la reunió setmanal del Govern valencià, ha indicat que, “una vegada ateses les necessitats més immediates, cal adaptar els mecanismes necessaris per a afrontar la situació d’emergència social que ja estem vivint i la que es derivarà una vegada acabe l’estat d’alarma”.

Per aquest motiu, mitjançant el decret llei s’estableix el règim excepcional de subvencions en l’àmbit dels serveis socials i de suport al tercer sector d’acció social per a l’exercici 2020, “flexibilitzant els procediments d’execució i justificació”, ha assenyalat Oltra.

En aquest sentit, la vicepresidenta ha explicat que, en l’àmbit de les actuacions en el sector social, “les mesures de contenció adoptades i la cancel·lació d’activitats han significat la readaptació dels programes que desenvolupa el tercer sector per a donar resposta a les necessitats urgents dels col·lectius més vulnerables amb els quals treballen”.

Aquesta situació “dificulta l’execució i justificació de les activitats realitzades en el marc de les subvencions atorgades per les administracions públiques”, ha assegurat Oltra.

D’aquesta manera, el decret llei estableix, d’una banda, la flexibilització del termini de realització de despeses i actuacions associades, que es prolonga fins al 31 de març de 2021; i, per una altra, la bestreta de l’import total de les subvencions concedides per a l’exercici 2020, de manera que “en comptes d’anticipar fins al 65%, es pot anticipar ara el 100%”, ha indicat la vicepresidenta.

D’altra banda, entre les mesures acordades per a fer front a les conseqüències de la crisi sanitària, el Consell ha aprovat el decret de bases reguladores i de concessió directa de subvencions per a vivers i associacions i entitats de protecció i defensa dels animals.

L’import global de les ajudes ascendeix a un total de 2,6 milions d’euros per a entitats, empreses i persones autònomes que pertanyen a aquests sectors, que s’han vist afectats per la suspensió de l’activitat econòmica com a conseqüència de la *COVID-19.

La vicepresidenta ha explicat que la limitació de les activitats i supressió de festivitats “està provocant un impacte negatiu en el sector de la flor tallada i planta ornamental”, on “no hi ha opció d’emmagatzemar o de reorganitzar l’oferta”.

Per part seua, les associacions i entitats sense ànim de lucre de protecció i defensa dels animals que gestionen nuclis zoològics, “que realitzen una important labor en benefici del benestar animal”, ha destacat la vicepresidenta, han vist augmentar el nombre d’animals sense llar, la qual cosa ha provocat saturació dels refugis, a més del bloqueig de les adopcions per l’estat d’alarma, “la qual cosa ha suposat una notable disminució dels seus ingressos”.

D’aquesta manera, arran del decret d’ajudes aprovat pel Consell, es destinaran 2,4 milions d’euros a les explotacions agrícoles orientades a vivers de producció de planta ornamental, arbustos, cactus, flor tallada, plantes massisses i de fulles decoratives. El límit màxim és de 30.000 euros per beneficiari.

Respecte a les entitats de protecció animal, el Consell atorgarà ajudes per valor de 200.000 euros, amb un límit de 2.500 euros per associació.

Puig es reuneix telemàticament amb persones expertes per a abordar la crisi originada pel coronavirus i el procés de desescalada

D’altra banda, el president de la Generalitat, Ximo Puig, s’ha reunit telemàticament aquest divendres amb persones expertes en diverses matèries per a abordar la situació de crisi ocasionada per la pandèmia de coronavirus i el procés de desescalada.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia