La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica  han convocat ajudes per a la gestió forestal sostenible. Amb aquestes ajudes s’atendrà la redacció d’instruments de gestió forestal sostenible per a la millora ambiental, paisatgística i foment dels ecosistemes forestals, així com les inversions per a la transformació i comercialització de productes forestals. Aquesta iniciativa compta amb un finançament de 17,96 milions d’euros, en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

Aquestes ajudes naixen amb l’objectiu d’evitar l’expansió dels incendis forestals millorant l’estructura interna dels boscos i diversificant la distribució dels hàbitats naturals sobre el territori, de manera que s’afavorisca la presència d’àrees de transició entre ecosistemes, de gran riquesa ecològica, que generen, al seu torn, discontinuïtats naturals de les masses boscoses.

També es buscarà un increment de la resiliència natural dels ecosistemes forestals enfront dels desastres naturals (plagues i malalties i condicions de sequera prolongada característica de l’actual canvi climàtic). Així mateix, es fomentarà la maduresa ecològica dels ecosistemes forestals mediterranis, millorant la seua diversitat biològica i l’estabilitat estructural natural.

Aquestes actuacions es consideren fonamentals per a garantir la fixació de CO₂, recàrrega d’aqüífers, qualitat paisatgística, diversitat biològica, etc.

Les actuacions de gestió forestal sostenible també permetran obtindre productes forestals amb valor de mercat, la comercialització responsable del qual resulta imprescindible per al desenvolupament socioeconòmic de les àrees rurals de muntanya.

Respecte de les ajudes a les inversions per a la transformació i comercialització de productes forestals, estan orientades a la valorització dels productes forestals per a fomentar la gestió sostenible de les masses forestals i crear un teixit industrial d’aprofitament, transformació i comercialització dels principals productes forestals procedents de les muntanyes.

Aquestes haurà d’integrar-se en projectes empresarials que revertisquen en la millora socioeconòmica del territori d’origen i a més, suposen un valor afegit respecte a la millora tecnològica i ambiental dels sistemes de producció i comercialització.

En aquest sentit, són subvencionables l’assistència tècnica sobre la sostenibilitat mediambiental mitjançant l’adaptació dels instruments tècnics de gestió forestal als criteris i normes de certificació forestal vigents; les instal·lacions per a l’emmagatzematge d’estella forestal i de productes forestals no fusters; i l’adquisició i instal·lació de nova maquinària per a explotacions forestals. Es destinaran 5.423.972,83 euros entre 2020 i 2021.

Aquestes mesures estan sostingudes econòmicament pel Fons Europeu Agrari de Desenvolupament Rural (Feader), la Generalitat i el Ministeri.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia