L’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències ha elaborat un Pla Davant Emergències Aeronàutiques d’Aviació Civil (PEACV). La finalitat d’aquest pla és coordinar les actuacions a desenvolupar en cas d’una possible intervenció en els aeroports de València, Alacant-Altet i Castelló.

Es crea així una forma única d’actuació, igual i ordenada per als tres aeroports, ha informat la Generalitat Valenciana en un comunicat.

En 2001 i 2006, la Generalitat va aprovar plans d’emergència exterior per als aeroports de València i Alacant, respectivament, però l’àmbit d’actuació se cenyia exclusivament a l’interior del recinte de l’aeroport (no a l’edifici, que depén del Pla Interior del propi aeroport).

En el cas que l’emergència fora en l’exterior del recinte, s’havia d’activar el Pla Territorial d’Emergències de la Comunitat Valenciana (PTECV) per a poder intervindre.

Aquest mateix, el PETCV, és el que s’havia d’aplicar a l’aeroport de Castelló al no disposar de pla d’emergències específic, han indicat les mateixes fonts.

El nou PEACV té per objecte garantir l’actuació ràpida, eficaç i coordinada dels recursos públics i privats davant emergències aeronàutiques que ocórreguen en el territori de la Comunitat Valenciana, ja siga a l’interior dels aeroports de Castelló, València i Alacant-Elx (zona A), com a l’entorn dels mateixos (zona E), com en qualsevol altre punt de la Comunitat Valenciana.

A més, servirà de suport a l’estructura de gestió dels incidents aeronàutics la competència dels quals corresponga a l’Administració General de l’Estat.

Aquest pla també serà aplicable en les emergències d’aeronaus civils ocorregudes en bases aèries o aeròdroms militars oberts al trànsit aeri civil.

No serà aplicable en cas que en l’emergència es vegen involucrades aeronaus de les Forces Armades o dels cossos i forces de seguretat.

A partir d’aquest moment, qualsevol accident d’aeronau, dins o fora de l’aeroport, o un incendi o explosió en les instal·lacions, una fallada estructural o esfondrament, sabotatges, amenaces de bomba, mercaderies perilloses, o qualsevol tipus d’emergència que afecte els tres aeroports de la Comunitat estarà sota la coordinació del *Peacv, dependent del Pla Territorial de la Comunitat Valenciana.

A més, amb caràcter horitzontal, la Generalitat compta amb el Procediment d’Actuació en Emergències amb Múltiples Víctimes (PAEMV), que complementa a la resta de plans d’emergència.

El Reial decret 632/2013 de 2 d’agost comprén també l’assistència a les víctimes d’accidents de l’aviació civil i els seus familiars i estableix les mesures a adoptar per les administracions públiques per a garantir l’assistència de les víctimes d’accidents d’aviació civil i els seus familiars.

Per aquesta raó s’ha fet necessària la revisió de la planificació existent enfront d’aquest risc aeronàutic, per a adequar-la a la directriu bàsica de planificació de Protecció Civil davant Emergències Aeronàutiques d’Aviació Civil (actualment en fase d’aprovació).

Així es disposarà d’un únic pla que faça front a aquesta mena d’emergències, independentment d’on ocórrega la mateixa.

El pla classifica les emergències en quatre blocs: alerta local, alarma general, emergència parcial i emergència general, i és el Centre de Coordinació d’Emergències de la Generalitat el que activa el pla i estableix la preemergència o emergència de l’incident.

Després de l’entrada en vigor del PEACV, l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, elaborarà un programa d’implantació d’aquest, i posteriorment es passarà a convocar a tots els responsables dels serveis d’intervenció i als organismes involucrats en la seua operativitat.

El pla està previst que es presente dimarts que ve en la Comissió de Protecció Civil. Una vegada aprovat per la consellera de Justícia, Administració Pública i Interior, Gabriela Bravo, se sotmetrà al pròxim ple del Consell, han indicat les mateixes fonts.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia