(EFE) Els centres residencials de persones majors permetran reprendre les visites de familiars fins a dos familiars per intern amb l’entrada en vigor de la fase 2, hui dilluns. Així ho estableix la resolució de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives que estableix el pla de transició a la nova normalitat derivada de la pandèmia de COVID-19.

Això serà efectiu en residències de persones majors dependents, els centres de dia, habitatges tutelats i els Centres Especialitzats d’Atenció a Majors (CEAM)/Centres Integrals de Majors (CIM) i centres assimilats.

La resolució estableix que també es començaran a permetre els reingressos de totes les persones usuàries que durant la pandèmia van sol·licitar l’alta voluntària amb reserva de plaça així com nous ingressos a partir de la segona setmana d’aquesta fase 2, sempre que, en tots dos casos, el centre dispose de places disponibles per a aïllament i que la persona que sol·licite l’ingrés compte amb una prova *PCR negativa.

El reingrés o el nou ingrés es realitzarà en una habitació individual amb bany d’ús exclusiu, on romandrà quinze dies en aïllament i se li tornarà a realitzar una altra prova PCR que haurà de resultar negativa perquè se li autoritze la convivència ordinària en el centre.

Quant a les visites, aquestes haurà de ser amb cita prèvia, de fins a dos familiars o persones reunides per persona resident que hauran d’entrar de manera individual, excepte si són convivents i en aquest cas podran entrar juntes.

El centre organitzaran un màxim de visites diàries, que es regularan en trams, entre el 25 i el 10 per cent de capacitat del centre, depenent del nombre de persones residents en el centre, per a evitar aglomeracions en la residència.

Els familiars hauran de prendre’s la temperatura abans d’accedir al centre i observar-les mesures d’higiene i prevenció establides per les autoritats sanitàries, i en particular el manteniment de la distància de seguretat de dos metres, la higiene de mans i ús de màscara.

Així mateix, quan sol·liciten la cita prèvia haurà de contestar a un qüestionari que evite l’entrada en el centre de visites amb simptomatologia compatible amb COVID-19.

La direcció ha de determinar en la mesura que siga possible un lloc pròxim a l’accés del centre amb dimensions suficients per a garantir la distància social de dos metres, i en el qual puguen reunir-se les visites de les persones familiars evitant la deambulació dels mateixos pel centre.

En el cas que el centre dispose d’espais a l’aire lliure, la visita es realitzarà preferentment en aquests espais, sempre que siguen d’ús privatiu i la meteorologia ho permeta.

Entre una i una altra visita el personal de neteja desinfectarà la dependència conforme el que s’estableix en el pla de contingència, i davant la sospita o confirmació d’un brot de COVID-19 la direcció del centre com a mesura preventiva suspendrà les visites al centre.

La fase 2 també permet el desenvolupament de les activitats que es desenvolupaven amb anterioritat a la situació de pandèmia en les àrees d’atenció psicològica, activitats de teràpia ocupacional, activitats de rehabilitació, activitats d’animació així com de prevenció i promoció de la salut, segons les característiques estructurals del centre i respectant les mesures de seguretat establides.

Els serveis de perruqueria i podologia seguiran la seua activitat amb cita prèvia, atenció individual i amb les mesures de seguretat i higiene establides.

Les persones residents acudiran al servei amb màscara i en l’horari establit. Es desinfectarà el material i les superfícies utilitzades després de cada servei realitzat.

En aquesta segona fase encara no es podran realitzar eixides d’esplai de les persones residents ni individualment ni grupalment. Això serà possible en la fase 3.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia