El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat aquesta setmana les mesures sobre els serveis de transport públic regular d’ús general de viatgers i viatgeres per carretera en cada àmbit competencial en aquesta nova etapa, garantint el servei públic amb la màxima seguretat.

Com ha explicat el conseller de Mobilitat, Arcadi España, “per a la correcta adequació al pla per a la transició cap a una nova normalitat en la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i tenint en compte que la Comunitat Valenciana ja passa a la fase 2 de desescalada, ha sigut necessari dictar noves resolucions en relació amb l’oferta de serveis de transport en l’àmbit competencial de la Generalitat”.

Els operadors de serveis de transport públic de viatgers i viatgeres per carretera de titularitat de l’ATMV podran reformular la seua oferta de serveis, quan es presta a risc i ventura, reduint-la com a màxim fins al 30% en còmput global durant els primers 7 dies d’aplicació de la resolució que hui publica el DOGV, i fins al 20% en còmput global a partir d’aquest moment i mentre siga aplicable aquesta resolució.

També dins de l’àmbit competencial de l’ATMV, els operadors mantindran la seua oferta quan es presta sota la modalitat d’obligació de servei públic, amb una reducció també del 30% global en còmput amb les mateixes condicions que en el cas anterior.

El nou règim d’explotació dels serveis haurà de remetre’s en un termini de 7 dies a l’ATMV d’acord amb el model de pla d’explotació “que determine l’entitat. L’empresa donarà la major difusió possible del nou règim d’explotació a les persones usuàries.

Així mateix, a l’entrada dels autobusos haurà d’haver-hi la cartelleria específica que indique el nombre màxim d’ocupants i el seu desglossament segons siguen asseguts i dempeus. Es prioritzarà i es recomanarà als usuaris i usuàries els mètodes de pagament alternatius a l’efectiu, com ara abonaments, targeta de crèdit o uns altres similars.

Quant a la resolució de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat per la qual s’adopten mesures sobre els serveis de transport públic regular d’ús general de persones per carretera de titularitat de la Generalitat, fixa també el percentatge de reducció de serveis sobre l’oferta de transports

Així, els operadors d’aquests serveis podran reduir la seua oferta de serveis, com a màxim, per als serveis interprovincials i provincials, fins al 40% en dies laborables i el 75% en dies festius.

Per als serveis metropolitans en la primera setmana de la fase 2, podrà haver-hi una reducció de fins al 20% en els intervals d’hora punta, i fins al 40% en les hores barre i festius. A aquest efecte, s’estableixen com a intervals d’hora punta de 07.30 hores a 09.30 h i de 13.00 h a 15.00 hores (exclusivament per a serveis metropolitans que connecten amb hospitals). A partir de la segona setmana de la fase 2, podrà haver-hi una reducció dels serveis de fins al 20%, tant en dies laborables com festius, en totes les franges horàries.

Tant per al supòsit dels serveis interprovincials i provincials com per als metropolitans haurà de mantindre’s un mínim d’una expedició d’anada i una altra de tornada segons els actuals calendaris de servei. Els horaris de les expedicions s’adequaran per a garantir l’accés als llocs de treball i serveis bàsics de la ciutadania.

Els operadors de transport públic de persones queden obligats a realitzar una neteja diària dels vehicles de transport d’acord amb les recomanacions del Ministeri de Sanitat.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia