El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) s’ha publicat la convocatòria d’ampliació de la borsa d’ocupació temporal per a les categories de cuidador/a, infermer/a i cuiner/a de l’Institut Valencià d’Atenció Social-Sanitària (IVASS). Les persones interessades a inscriure’s a l’ampliació d’aquesta bossa hauran d’emplenar la sol·licitud a través del portal: consultar ací.

Per a això, hauran d’emplenar els següents annexos. L’Annex I de la Sol·licitud d’inscripció, l’Annex II de la Fulla de baremació i l’Annex II de declaració responsable de l’aptitud mèdica, declaració responsable de no estar incurs en expedient, i declaració responsable de veracitat de la documentació aportada.

Respecte a l’Annex II hauran de puntuar-se mitjançant la fulla d’autobaremació de conformitat al barem establit en l’article 14 de la Resolució de 20 de març de 2017, del director general de l’Institut Valencià d’Atenció Social i Sanitària (DOGV 8008, 27.03.2017), constituint l’autobarem declaració responsable de les dades emplenades.

Les persones interessades hauran de registrar i presentar aquesta documentació (Annex I, II i III) de manera telemàtica en el següent enllaç consultar ací.

Aquesta sol·licitud haurà d’estar *debídamente signada. Es podrà realitzar mitjançant signatura escanejada (prèvia impressió de la sol·licitud i rúbrica manual) o mitjançant signatura electrònica.

El termini de presentació de sol·licituds a l’ampliació de la borsa d’infermer o infermera, cuidador o cuidadora i cuiner o cuinera és de cinc dies hàbils a partir del següent de la publicació de la convocatòria en el DOGV. S’inicia aquest dimarts, dia 2, i finalitzarà dilluns que ve, dia 8, tots dos inclusivament.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia