En arribar el punt 5 de l’Ordre del Dia del ple de juny, on es va donar compte de la resolució d’Alcaldia núm 510/2020 sobre aprovació de liquidació del pressupost de 2019 i la seua rendició a l’Oficina Virtual de les Entitats Locals, la regidora d’Hisenda, Maria Segura, va explicar que “d’aquest informe es pot extraure que es compleix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i també amb el límit de deutes (sense tindre cap deute financer amb cap banc) i, a més, es compleix amb el període mitjà de pagament a proveïdors”.

El regidor de Compromís, Enric Álvarez, va especificar que no es deia que “s’incomplia amb la regla de despesa, malauradament, amb una despesa d’1.267.000 euros”. En aquest sentit, Enric, va explicar les conseqüències que podrien haver-hi al respecte.

La responsable d’Hisenda va explicar que aquest incompliment “venia del pressupost de 2019 fet per l’equip de Govern de Compromís, realitzat amb presses i mal”. A aquesta reposta, el regidor de Compromís, Enric Álvarez, li va explicar que “no es tracta d’un problema pressupostari, sinó de seguiment”.

A continuació, adjuntem un vídeo amb tota l’exposició del punt:

https://youtu.be/rny-G9iA7Us

Imprimir article
Comenta aquesta notícia