La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha convocat beques de fins a 600 euros, cadascuna, per a fomentar l’accés de les alumnes a 37 cicles formatius de Formació Professional Bàsica i grau mitjà i superior de les famílies professionals d’Electricitat i Electrònica, Energia i Aigua, Fabricació Mecànica, Instal·lació i Manteniment, i Transport i Manteniment de Vehicles, en centres educatius públics valencians.

Es tracta de cicles amb una presència femenina escassa, però que presenten una bona inserció professional. Per això, aquestes ajudes tracten de fomentar la incorporació de la dona a un nínxol amb un potencial laboral elevat.

Preveu una inversió de 98.200 euros en ajudes que oscil·len entre un màxim de 600 euros i un mínim de 392,80 euros. Això permet atorgar un mínim de 163 beques de 600 euros o, en el cas que hi haja més demanda, un màxim de 250 ajudes de 392,80 euros.

Cal destacar que aquesta subvenció per a ajudar les dones a incorporar-se a cicles d’FP masculinitzats és compatible amb qualsevol altra subvenció o beca.

Els requisits per a gaudir d’aquesta ajuda són que les aspirants estudien en un centre públic i que en aquest curs escolar 2019-2020 estiguen matriculades, per primera vegada, en el primer curs d’algun dels 37 cicles formatius d’FP Bàsica o de grau mitjà o superior de les cinc famílies professionals esmentades.

El passat curs 2018-2019 Educació de la Generalitat va concedir 108 beques de 600 euros amb una inversió total de 64.800 euros, un 11 % més que en el curs 2017-2018.

La tramitació i la presentació de sol·licituds s’han de realitzar preferentment per mitjans electrònics en la plataforma de tramitació de la Generalitat (consultar ací).

També es pot presentar presencialment en el Registre General de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport (avinguda de Campanar, 32, de València). Tota la informació es troba recollida en la següent resolució publicada hui en el DOGV: consultar ací. El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies a partir de l’1 de juliol fins al 19 de juliol, tots dos inclosos.

Poden optar a la beca per la família d’Electricitat i Electrònica les alumnes dels centres públics que durant aquest curs s’hagen matriculat per primera volta en algun d’aquests 9 cicles: títol professional bàsic en Electricitat i Electrònica, títol professional bàsic en Instal·lacions Electrotècniques i Mecànica, tècnica en Instal·lacions de Telecomunicacions, tècnica en Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques, tècnica superior en Automatització i Robòtica Industrial, tècnica superior en Electromedicina Clínica, tècnica superior en Manteniment Electrònic, tècnica superior en Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics, i tècnica superior en Sistemes Electrotècnics i Automatitzats.

En la família d’Energia i Aigua els cicles en què es pot demanar la beca són dos: tècnica superior en Eficiència Energètica i Energia Solar Tèrmica, i tècnica superior en Energies Renovables.

La família de Fabricació Mecànica inclou 11 cicles: títol professional bàsic en Fabricació d’Elements Metàl·lics, títol professional bàsic en Fabricació i Muntatge, tècnica en Conformació per Emmotlament de Metalls i Polímers, tècnica en Joieria, tècnica en Mecanització, tècnica en Soldadura i Caldereria, tècnica superior en Construccions Metàl·liques, tècnica superior en Disseny en Fabricació Mecànica, tècnica superior en Òptica i Protètica Ocular, tècnica superior en Programació de la Producció en Fabricació Mecànica, i tècnica superior en Programació de la Producció en Emmotlament de Metalls i Polímers.

En la família d’Instal·lació i Manteniment són objecte d’ajudes 8 cicles: títol professional bàsic en Manteniment d’Habitatges, tècnica en Instal·lacions de Producció de Calor, tècnica en Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització, tècnica en Manteniment Electromecànic, tècnica superior en Desenvolupament de Projectes d’Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids, tècnica superior en Manteniment d’Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids, tècnica superior en Mecatrònica Industrial, i tècnica superior en Prevenció de Riscos Professionals.

Finalment, a la família de Transport i Manteniment de Vehicles, hi ha 7 cicles en què es pot demanar l’ajuda: títol professional bàsic en Manteniment d’Embarcacions Esportives i d’Esbarjo, títol professional bàsic en Manteniment de Vehicles, tècnica en Carrosseria, tècnica en Conducció de Vehicles de Transport per Carretera, tècnica en Electromecànica de Maquinària, tècnica en Electromecànica de Vehicles Automòbils, i tècnica superior en Automoció.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia