La Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica ha obert la convocatòria per a la designació de sis vocalies en el Consell Valencià de Responsabilitat Social, que representen a organitzacions i institucions amb representativitat en l’àmbit de la responsabilitat social i de l’economia social en la Comunitat Valenciana.

A la convocatòria, publicada al web de la pròpia Conselleria i al portal de transparència GVAOberta, poden presentar candidatures les organitzacions no governamentals que reunisquen, entre d’altres, els següents criteris: experiència i actuació en diferents aspectes de la responsabilitat social, dimensió geogràfica de les seues activitats i volum de recursos destinats a aquestes.

També es tindrà en compte per a aquestes vocalies, entre d’altres, a les associacions, consells o organitzacions dels camps del consum, el comerç just, el medi ambient, la discapacitat o la diversitat funcional, i la cooperació internacional.

Per a la selecció de les organitzacions que hagen presentat candidatures, es tindran com a criteris de valoració la representativitat, la diversitat territorial que garantisca la representació de les tres províncies de la Comunitat Valenciana, la diversitat sectorial, el caràcter transversal en el sentit d’orientar la seua activitat amb caràcter global a activitats vinculades amb la responsabilitat social, així com el prestigi en la matèria.

Les candidatures podran presentar-se per mitjans electrònics (consultar ací) fins el pròxim dia 15 de juny de 2020.

El Consell Valencià de Responsabilitat Social, òrgan creat per la Llei 18/2018, de 13 de juliol, de la Generalitat, per al foment de la Responsabilitat Social, és un òrgan de referència per a la promoció i l’assessorament en la programació de les polítiques de la Generalitat en matèria de responsabilitat social, així com un òrgan d’informació i consulta en constituir-se en observatori de la responsabilitat social.

Aquest Consell ha tingut recentment el seu desenvolupament reglamentari mitjançant el Decret 30/2020, de 28 de febrer, i la consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, Rosa Pérez Garijo, convocarà la sessió constitutiva del consell una vegada designats els i les representants de cadascun dels grups que l’integren.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia