La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport està enviant durant aquest divendres per SMS el quart val-beca menjador quinzenal. Aquests missatges arriben als telèfons mòbils de les famílies de vora 60.000 alumnes beneficiaris.

Les famílies podran bescanviar-lo fins al 23 de juny i, amb això, es garanteix que tot l’alumnat que compta amb el 100 % de la beca menjador per motius de renda, per estar escolaritzat en col·legis d’Educació Especial o per ser víctima de violència de gènere, reba el val per a adquirir aliments bàsics en la cadena de supermercats de la cooperativa valenciana Consum.

La dinàmica per a fer efectiu aquest quart val-beca menjador és la mateixa que la del tercer. Per tant, les famílies beneficiàries només han de tindre a mà el número d’identificació de l’alumnat (NIA) per a verificar en el mòbil la seua identitat.

El NIA és un número únic per a cada alumne/a i es pot trobar fàcilment en el butlletí de notes de cada fill/a. En cas que no el localitzen, per a aconseguir-lo les famílies es poden posar en contacte telefònic o per correu amb l’equip directiu del seu centre educatiu o amb el tutor o tutora dels seus fills i filles.

Les famílies rebran l’SMS amb un enllaç que condueix a un espai en què cal posar el NIA del fill o filla beneficiari de la beca menjador; o el DNI o NIE del pare, la mare o tutor/a legal del menor que va sol·licitar aquest curs escolar la beca menjador de cada fill/a, si ho prefereixen. En aquest espai també es demana sempre que s’introduïsca el número de telèfon mòbil al qual s’ha rebut l’SMS.

Si no s’hi posa la informació correcta, es bloqueja l’accés al tercer intent fallit. Si això passa, les famílies han de contactar telefònicament amb la mestra o el mestre que és tutor/a del seu fill/a perquè es puga transmetre la incidència. Així, es podrà desbloquejar l’espai perquè ho tornen a intentar.

Cal recordar que aquest és el mecanisme d’accés al val-beca menjador i que les famílies en cap cas han d’anar a buscar aquest val als establiments de la cadena dels supermercats Consum/Charter.

Les famílies beneficiàries del val-beca menjador que disposen de telèfon mòbil però no tenen connexió a Internet, com que tots els establiments Consum o Charter tenen xarxa wifi gratuïta, poden connectar-se i descarregar-se el val al mateix establiment.

Una vegada validada la descàrrega, les famílies tenen accés al val-beca menjador per a cada fill/a. Aquest val s’haurà de bescanviar per aliments bàsics en qualsevol dels 445 supermercats que la cadena Consum/Charter té al territori valencià. Aquesta cadena disposa d’una xarxa de 84 establiments a les comarques d’Alacant; 65 a les de Castelló, i 296 a les de València, que garanteixen que les famílies puguen accedir a un del seu municipi o de les localitats veïnes.

Cada val-beca menjador només es pot utilitzar una vegada. És molt important que les famílies adquirisquen els aliments necessaris per a cada fill/a i per valor de 60 euros en una sola compra.

 

Imprimir article
Comenta aquesta notícia