El Ple del Consell de la Generalitat Valenciana s’ha reunit aquest divendres en el Saló de Corts del Palau, presidint el president, Ximo Puig.

Es tracta de la primera reunió celebrada de forma íntegrament presencial des de la declaració de l’estat d’alarma per la pandèmia de COVID-19.

Abans de la reunió, Puig, ha guardat un minut de silenci en memòria de les persones mortes per la pandèmia de COVID-19, amb motiu de la finalització del dol oficial. En aquest acte ha estat acompanyat de la vicepresidenta del Consell i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, el vicepresident segon, Rubén Martínez Dalmau, i els consellers d’Economia, Rafa Climent; de Mobilitat, Arcadi España, i d’Universitats, Carolina Pascual.

Des de fa deu dies, les banderes dels edificis públics de tota Espanya onegen a mitja asta en senyal de duel pels morts en la pandèmia del coronavirus, que en la Comunitat Valenciana ascendeixen fins al moment a 1.444.

Una vegada iniciat el ple, dins de la sessió s’han aprovat diferents mesures per a fer front a la pandèmia del Covid-19.

Ratificada la desescalada de les oficines Orienta per a persones LGTBI i del programa Kumpania d’infància i adolescència gitana

El Ple del Consell ha ratificat la resolució de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives per la qual es regula el procés de desescalada de les oficines Orienta per a l’atenció a les persones LGTBI i del programa educatiu Kumpania dirigit a la infància i adolescència gitana.

En tots dos serveis es reprenen les atencions presencials d’acord amb les instruccions realitzades per la conselleria dins del Pla de transició a la nova normalitat, que articula una eixida gradual de la situació de confinament i una substitució progressiva de les restriccions de caràcter general per altres més específiques.

Les oficines Orienta d’Alacant, Castelló i València reactiven l’activitat presencial amb cita prèvia en dos torns establits, al matí i a la vesprada. Es podran atendre grups de 5 persones com a màxim, podent ser ampliats si l’espai garanteix les mesures de seguretat. Per a això, es tindrà en compte que les persones dels grups han de residir en zones de la mateixa fase de la ubicació del servei. Aquestes instruccions també afecten el programa Kumpania d’acompanyament i reforç educatiu als xiquets i xiquetes i adolescents gitanos, que reprenen igualment les atencions presencials amb cita prèvia i per torns establits.

Igualment, les oficines Orienta, que ofereixen un servei d’assessorament i suport dirigit a aquelles persones que requerisquen una atenció específica vinculada amb la realitat LGTBI, han continuat prestant durant el confinament atenció telefònica i atenció presencial en aquells casos urgents.

Durant les atencions presencials es prendran les mesures d’higiene establides per les autoritats sanitàries per a la prevenció de la COVID-19, relatives al manteniment d’una distància de seguretat de dos metres, higiene de mans i ús de màscara, tant per a les persones treballadores com per a les persones usuàries.

Ratificat el pla de desescalada per als centres residencials i d’atenció diürna per a persones majors

El Consell també ha ratificat la resolució de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives per la qual es regula el procés de desescalada, tant en els centres de caràcter residencial, com en els centres d’atenció diürna, habitatges tutelats i els Centres Especialitzats d’Atenció a Majors (CEAM), Centres Integrals de Majors (CIM), així com centres assimilats.

El pla de transició cap a una nova normalitat elaborat per la conselleria estableix que, una vegada que la Comunitat Valenciana ha entrat en la fase 2, els centres residencials de persones majors permetran reprendre les visites de familiars i els reingressos de totes les persones usuàries que durant la pandèmia van sol·licitar l’alta voluntària amb reserva de plaça.

Així mateix, es podran realitzar nous ingressos a partir de la segona setmana d’aquesta fase 2, sempre que, en tots dos casos, el centre dispose de, almenys, el 10 per cent de les places disponibles per a aïllament i que la persona que sol·licite l’ingrés compte amb una prova PCR negativa.

Validada la tramitació de tres contractes per a adquirir pantalles facials, mampares i taquilles per a protegir els jutjats de la COVID-19

També s’ha validat la tramitació d’emergència de tres contractes per a l’adquisició de pantalles facials, mampares i taquilles metàl·liques per a dotar al personal dels jutjats valencians de material de protecció davant la propagació de la COVID-19. Els tres contractes ascendeixen a un total de 84.087,58 euros, IVA inclòs.

La validació d’aquests contractes s’emmarca en el programa per a preparar les seus judicials després de la reactivació dels terminis processals aquest 4 de juny. En aquest sentit, s’han elaborat 63 plans de contingència específics i diferenciats per a cadascun dels 63 edificis judicials de les tres províncies valencianes.

Decret d’ajudes directes dirigides al comerç i a l’artesania per a fer front a la nova normalitat

Així mateix, s’ha aprovat el decret que estableix les bases reguladores de concessió directa d’ajudes urgents en matèria de comerç i artesania com a conseqüència de la COVID-19.

Aquest decret respon a la necessitat de donar una resposta urgent a l’excepcional situació del sector comercial ocasionada per la crisi de la COVID-19, que s’ha vist obligat a realitzar unes despeses en els establiments per a poder obrir, complint amb els requisits exigits per la legislació, amb l’adopció de mesures de protecció, distanciament i higiene per a garantir la seguretat de comerciants i clients.

L’objecte d’aquest decret és aprovar les bases que regulen la concessió directa d’ajudes a les pimes i micropymes que exercisquen activitat comercial i artesana per a les despeses ocasionades per la crisi de la COVID-19, així com les inversions a realitzar en equipament per a l’establiment comercial i per a la venda en mercats de venda no sedentària.

Els beneficiaris seran persones autònomes, pimes i micropymes i que exercisquen l’activitat comercial en la Comunitat Valenciana en alguna de les activitats descrites en el decret o estiguen en possessió del document de qualificació artesana.

El pressupost total màxim que aportarà la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball per a les ajudes previstes en el decret serà de 7.400.100 euros, dins del programa pressupostari 761.10, Ordenació i Promoció Comercial i Artesana, sense perjudici de la seua possible ampliació.

Cal destacar que un import màxim estimat de 5.000.000 euros estarà destinat per a les ajudes a les despeses corrents realitzades en productes i serveis de mesures de protecció, prevenció i higiene necessàries per a garantir la seguretat del personal, així com les despeses necessàries per a la posada en marxa de serveis logístics de proximitat com és el repartiment a domicili o l’impuls de la digitalització del comerç i la implantació i accés a plataformes de venda electrònica.

D’altra banda, l’import màxim estimat de 2.400.100 euros es destinarà per a les inversions realitzades en equipament per a l’establiment comercial i la implantació de la venda en línia segura o la integració d’aquesta en una plataforma de comerç electrònic.

En aquests casos, es donaran suport a les aplicacions informàtiques i les despeses de la creació d’una pàgina web, sempre que estiga vinculada a l’establiment, així com les inversions relacionades amb la COVID-19 destinades a l’adaptació o transformació dels punts de venda, amb la finalitat d’aconseguir la deguda protecció de comerciants i clients, d’acord amb les normes de seguretat dictades per l’autoritat competent.

L’import de les ajudes oscil·laran entre un mínim de 750 euros i un màxim de 1.500 euros o entre un mínim de 500 euros i un màxim de 2.000 euros, depenent de si es tracta de despeses corrents o d’inversions, així com de la tipologia dels beneficiaris.

Més de 140.000 euros destinats a la protecció de persones treballadores i usuàries de la Conselleria d’Agricultura per la COVID-19

El Ple del Consell ha aprovat la declaració d’emergència per al subministrament de màscares, guants i instal·lació de dispensadors de gel hidroalcohòlic per a la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, així com per al reforç del servei de neteja de les instal·lacions de Transferència de Tecnologia d’Elx, Carcaixent, Llutxent i Vila-real.

Concretament, s’han destinat prop de 142.000 euros per a garantir la salut del personal que presta els seus serveis en els diferents departaments de la conselleria, així com de les persones usuàries que necessiten accedir a les instal·lacions, amb la finalitat de protegir i evitar contagis de propagació de la COVID-19.

La posada en marxa d’aquestes mesures de protecció es realitza a través de la Resolució de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, de 14 de març de 2020, de mesures excepcionals a adoptar en els centres de treball dependents de l’administració de la Generalitat amb motiu de la COVID-19 per a garantir la prestació dels serveis públics, així com la salut del personal públic.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia