Afín crearà una línia d’actuació específica destinada a dotar de crèdit a les federacions i a les entitats esportives valencianes que reben una subvenció d’esport, a través de la col·laboració del Institut Valencià de Finances.

Aquest acord entre la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i la Societat de Garantia Recíproca (SGR) de la Comunitat Valenciana Afín, forma part del marc d’actuacions d’Esport per a acompanyar als principals agents valencians de foment de l’esport davant la situació generada per la COVID-19 i, permet que les federacions i les entitats esportives valencianes accedisquen a préstecs bancaris de l’entitat financera per a fer front a les despeses que es generen de les activitats que organitzen i les dota de liquiditat fins que perceben les subvencions autonòmiques de les quals han sigut beneficiàries.

Aquesta nova mesura, que facilitarà l’obtenció de liquiditat per a les entitats, complementa unes altres que ja va dur a terme la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, com va ser afavorir la justificació i el pagament de despeses ja efectuades quan l’activitat esportiva subvencionable havia quedat frustrada per la declaració de l’emergència sanitària i les mesures de contenció adoptades davant la COVID-19.

En aquest sentit, s’assegura que no es perda el dret a percebre la part de la subvenció que justifique el treball ja realitzat amb la concessió de l’ajuda per a activitats esportives, encara que no es puga complir l’objectiu final de la subvenció.

Amb aquestes actuacions es pretén conservar els llocs de treball i mantindre la viabilitat econòmica de les federacions esportives, els clubs i les entitats esportives i les administracions locals, que comptaven amb ajudes per a organitzar esdeveniments esportius.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia