El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) ha publicat, en la seua edició d’aquest dissabte, la pròrroga de l’estat d’alarma en la qual es preveu una major participació de la comunitats autònomes i els presidents de les quals seran, segons el reial decret, “l’autoritat competent delegada” en els territoris que es troben en la fase 3. Es pot accedir a ell, de manera completa, a través del següent enllaç: Últim document del BOE.

En l’article 6 es publica que “l’autoritat competent delegada per a l’exercici de les funcions derivades de l’estat d’alarma, a més del Ministre de Sanitat, sota la superior direcció del President del Govern i conformement al principi de cooperació amb les comunitats autònomes, serà qui ostente la Presidència de la comunitat autònoma”.

“Est ultime serà l’autoritat competent delegada, amb caràcter exclusiu, per a l’adopció, supressió, modulació i execució de les mesures corresponents a la fase III del Pla de desescalada, en exercici de les seues competències, excepte per a les mesures vinculades a la llibertat de circulació que excedisquen l’àmbit de la unitat territorial determinada per a cada comunitat autònoma a l’efecte del procés de desescalada”, agrega.

“A més, es preveu que siguen les pròpies comunitats autònomes les que puguen decidir, conformement a criteris sanitaris i epidemiològics, la superació de la fase III en les diferents províncies, illes o unitats territorials de la seua comunitat, a l’efecte del que es preveu en l’article 5 d’aquest reial decret”, assenyala el BOE.

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, va assenyalar el divendres que entre les facultats dels presidents autonòmics “està la de decidir quan acaba l’estat d’alarma en la seua comunitat i comença la nova normalitat”, i va ressaltar que aquesta decisió hauria de prendre’s sempre que l’aconsellen les dades epidemiològiques.

El Butlletí que regula l’última pròrroga de l’estat d’alarma per la COVID-19 manté que “les administracions educatives competents podran disposar la flexibilització de les mesures de contenció i la represa de les activitats presencials en l’àmbit educatiu no universitari i de la formació, sempre que s’acorde la progressió a fase II o posterior en un determinat àmbit territorial conformement a les previsions d’aquest reial decret”.

“En tot cas, durant aquest període, les activitats educatives podran mantindre’s a través de les modalitats a distància i «on line», sempre que resulte possible”, publica el BOE.

La pròrroga establida en aquest reial decret s’estendrà des de les 00.00 hores del 7 de juny de 2020 fins a les 00.00 hores del 21 de juny de 2020, i se sotmetrà a les mateixes condicions establides en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, i en les disposicions que ho modifiquen, apliquen i desenvolupen, sense perjudici del que s’estableix en els articles següents.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia