La Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives vol subvencionar a les entitats locals que desenvolupen programes formatius o de millora per a la inserció laboral de dones que, prioritàriament, siguen beneficiàries de la renda valenciana d’inclusió o que es troben en situacions d’exclusió social. Per a això, s’ha convocat ajudes per valor de mig milió d’euros destinades a programes desenvolupats per les entitats locals i dirigits a fomentar la igualtat entres dones i homes, i la inserció laboral de dones en una situació d’especial vulnerabilitat degut, en molts casos, a la crisi econòmica que ha desencadenat la pandèmia de la COVID-19.

El DOGV publica la convocatòria d’aquestes ajudes que ascendeixen a un total de 557.336 euros i que financen també programes encaminats a posar fi a la precarietat laboral de les dones en l’ocupació,i evitar així futures situacions de discriminació entre dones i homes, que en molts casos són la principal causa de violència de gènere. El termini de presentació de les sol·licituds serà fins al 26 de juny i tots els detalls es poden consultar ací.

Respecte als programes que fomenten la igualtat es finançaran les activitats dirigides a l’execució de les mesures, avaluació o millora del Pla d’Igualtat Municipal, així com aquelles que tinguen com a finalitat millorar la visibilització i participació de les dones en aquells àmbits de la societat ocupats tradicionalment per homes.

Segons figura en la convocatòria podran accedir les entitats locals d’àmbit inferior a la província de la Comunitat Valenciana i que dispose d’un pla d’igualtat municipal.

A l’hora de valorar les sol·licituds es prevaldrà als municipis més xicotets, comptant amb la màxima puntuació en aquest criteri aquells municipis de fins a 2.500 habitants o mancomunitats de fins a 5.000.

Respecte als projectes que fomenten la igualtat entre homes i dones i una major visibilització i participació de la dona es valorarà per al seu finançament la qualitat i objectius del projecte, els recursos humans, viabilitat, originalitat del mateix i l’avaluació de l’impacte de gènere.

A més d’aquests criteris de valoració, per als programes d’inserció laboral de dones en situacions d’especial vulnerabilitat es tindran també en compte el programa formatiu detallat de les activitats a realitzar i la formació dirigida a dones que tenen majors dificultats per a la seua inserció laboral.

 

Imprimir article
Comenta aquesta notícia