El Servei d’Assistència i Recursos Culturals de la Diputació de València (SARC) ha publicat de nou la convocatòria d’ajudes a la programació cultural dels municipis valencians, que juntament amb les ajudes del servei de Promoció Cultural de la corporació provincial per a programes i projectes culturals diversos, tant municipals com associatius, destinen 4.555.500 euros per a revitalitzar la cultura valenciana.

Enguany la situació excepcional del passat confinament ha retardat aquesta convocatòria. No debades, bona part de les activitats municipals dels ajuntaments valencians obtenen el suport econòmic, i moltes vegades l’assessorament tècnic del SARC. El SARC, amb més de 30 anys de vida, és un servei d’assistència cultural que es mou en un perfil netament municipalista, ja que orienta un 83% de les seues inversions a promocionar i a estimular les programacions culturals d’ajuntaments i mancomunitats.

Algunes importants novetats d’enguany per als gestors culturals municipals són, per una banda, la possibilitat de realitzar activitats subvencionades fins al 31 de desembre, i en segon lloc, la de veure ampliat el termini en la justificació de les inversions en programació cultural fins al 20 de gener de 2021. Novetats que flexibilitzen i donen un poc de respir a la realització d’esdeveniments culturals municipals, i a la difícil tasca de programació després del confinament.

Per altra banda, moltes activitats culturals, com les musicals, i especialment aquelles que convoquen la presència de públics nombrosos, tindran la possibilitat de poder-se reorientar a models virtuals, si les condicions de seguretat i normatives derivades de la pandèmia de la COVID-19 així dificulten l’assistència del públic.

SARC als pobles i altres ajudes

El programa ‘SARC als pobles’ manté l’esperit de no interferir ni condicionar les programacions municipals, sinó de garantir la seua sostenibilitat, molt més encara en poblacions menudes i amb menors recursos econòmics. Per això s’ha contemplat una inversió global de 3.388.000 euros. Enguany s’han concentrat diversos programes en una sola convocatòria, com els Intermunicipals o el programa de Festivals, mostres i certàmens, que queden supeditats als condicionats de cada municipi, però garantint les aportacions econòmiques sempre que puguen realitzar l’activitat cultural prevista o una de substitutòria amb molta més flexibilitat.

Molts pobles hi podran veure augmentades les seues aportacions culturals amb altres convocatòries públiques com són la orientada a Jaciments arqueològics visitables, amb una quantia de 120.000 euros, i a la Xarxa de Museus Etnològics de la qual formen ja part més de 30 localitats valencianes, amb una aportació de 184.000 euros. Els premis literaris municipals també reben una injecció total de fins a 74.000 euros, per tal d’estimular la creació literària.

Un nou estímul als consells municipals de Cultura

El SARC convoca per primera vegada una aportació global de 30.000 euros per a donar suport a aquells ajuntaments que tinguen constituït o en procés de constitució els seus consells municipals de Cultura. Una ajuda que es tractarà de consolidar en successius exercicis, amb la intenció d’enfortir el teixit associatiu cultural de tots els municipis i crear una xarxa cultural cooperativa en matèria cultural.

Retrobem la nostra música

Per altra banda, continua el programa ‘Retrobem la nostra música’, orientat a afavorir les activitats musicals de corals, orquestres de pols i plectre, grups de tabal i dolçaina, i de dansa i rondalles, amb una aportació global de 200.000 euros. També ací s’han introduït diverses fórmules que flexibilitzen les activitats susceptibles d’estar subvencionades.

Entitats i projectes culturals

En definitiva, són moltes les associacions, entitats culturals, o projectes culturals de caràcter privat que podran, un any més, optar en la modalitat de concurrència competitiva. Per a aquest apartat s’han disposat 50.000 euros a projectes culturals i 349.500 euros a entitats i associacions. L’àrea de Cultura atén així iniciatives culturals complexes que resulten de gran interés i contribueixen a l’enfortiment del sector cultural i a construir una cultura de proximitat.

A continuació, en aquesta mateixa línia, adjuntem un vídeo sobre les ajudes destinades des de l’Àrea de Cultura a entitats musicals, culturals i Ajuntaments.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia