El Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (Invassat) ha realitzat un estudi que recomana exercicis saludables per als quals treballen des de casa.

Aquest estudi assenyala que els principals riscos als quals està exposat el personal empleat públic durant l’ús de l’ordinador convencional són: fatiga visual, trastorns muscles esquelètics i fatiga mental. Així doncs, amb l’objectiu que el “treball s’adapte al treballador o treballadora” i no al contrari, s’ha llançat un informe amb les principals recomanacions i amb indicacions sobre els riscos laborals en l’ús de l’ordinador fora del lloc habitual de treball.

Segons dades de l’Eurostat a Espanya, a penes un 4,3% dels treballadors i treballadores es connectava a distància per a exercir el seu treball. El Reial decret llei 8/2020 que estableix expressament en el seu art. 5 el caràcter preferent del treball a distància, ha canviat el panorama del teletreball de manera radical malgrat que no es tenen dades oficials.

L’informe i totes les recomanacions han sigut enviades a tot el personal funcionari i es pot consultar en la pàgina web del Invassat: consultar ací.

D’altra banda, els factors de risc addicionals que origina la utilització d’ordinadors portàtils respecte de la utilització d’ordinadors convencionals són els següents:

– La improvisació del lloc de treball que pot dificultar l’adopció de postures de treball còmodes o correctes.

– El disseny integrat de la pantalla i el teclat de l’ordinador portàtil no permet ajustar de manera convenient i ergonòmica la distància de la persona usuària entre el teclat i la pantalla.

– Haver de carregar i transportar l’equip de treball durant el desplaçament entre diferents centres de treball incideix en una sobrecàrrega muscular localitzada.

Segons el Invassat, els riscos poden evitar-se mitjançant un bon disseny de l’espai de treball, una correcta organització d’aquest, una vigilància de la salut i una formació i informació adequades del personal empleat públic.

Així, respecte al disseny d’espai del treball l’informe assenyala que les dimensions de la taula han de ser suficients per a poder col·locar la pantalla, el teclat, el ratolí, els documents i la resta d’elements i materials de suport. La distància entre la pantalla i els ulls no ha de ser inferior a 40 cm ni superior a 90 centímetres

Quant a la cadira, ha de ser regulable en altura i inclinació. La vora del seient ha de ser arredonit i el respatler amb una suau prominència que permeta el suport lumbar. El teixit ha de ser de teles transpirables.

La cadira ha de disposar de cinc suports amb rodes. En el cas que no es puga regular l’altura de la taula i no es descansen fermament els peus en terra, o que es note pressió de la vora davantera del seient sobre les cuixes, s’haurà de fer ús d’un reposapeus.

Un dels elements principals a l’hora de treballar és la il·luminació i el soroll. El Invassat recomana 500 lux per a treballs d’oficines

Es recomana mantindre un nivell sonor continu equivalent de 55 dB en tasques complexes o amb un alt nivell de concentració. Quant a la temperatura, l’informe assenyala que la temperatura idònia a l’estiu (època d’aire condicionat) està entre 23 °C i 26 °C. A l’hivern (època de calefacció) entre 20 °C i 24 °C. Es recomana, optar per la ventilació natural, obrint les finestres de les habitacions de manera freqüent.

El Invassat també realitza recomanacions respecte a la gestió del temps. En aquest sentit, recomana realitzar exercicis de manera periòdica o no treballar davant d’un ordinador portàtil més de dues hores seguides.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia