(EFE) Les màscares continuaran sent obligatòries una vegada finalitzat l’estat d’alarma. Així ho contempla l’esborrany del reial decret que té previst aprovar el Govern dimarts que ve. Aquest text inclourà sancions de fins a cent euros per a qui no complisca aquesta obligació de portar màscara en espais tancats.

Concretament, el text de l’esborrany regula l’obligació de l’ús de màscares per a persones de 6 anys d’ara en avant “en la via pública, en espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobe obert al públic, sempre que no resulte possible garantir el manteniment” d’una distància física de seguretat d’entre metre i mig i dos metres.

Serà obligatòria també en els mitjans de transport aeri, marítim, amb autobús, o per ferrocarril, així com en els transports públics i privats complementaris de viatgers en vehicles de fins a nou places, inclòs el conductor, si els ocupants dels vehicles de turisme no conviuen en el mateix domicili. Al que s’afig que en el cas dels passatgers de vaixells i embarcacions, no serà necessari l’ús de màscares quan es troben dins de la seua cabina.

No s’exigirà l’ús de màscara a les persones amb alguna malaltia o dificultat respiratòria que agreujara més per la seua utilització, ni a les quals tinguen alguna situació de discapacitat o dependència, no disposen d’autonomia per a llevar-li-la o facen inviable la seua utilització.

En un altre dels articles de l’esborrany del reial decret amb les mesures previstes pel Govern per a la “nova normalitat” després de l’estat d’alarma es recull un règim de sancions que assenyala que l’incompliment de l’obligació de portar màscara serà sancionat amb multa de fins a cent euros.

L’esborrany també declara la COVID-19 malaltia de declaració obligatòria urgent. Per això, caldrà “facilitar a l’autoritat de salut pública competent totes les dades necessàries per al seguiment i la vigilància epidemiològica” del virus que es requerisquen, “en el format adequat i en el temps oportú, inclosos, en el seu cas, les dades necessàries per a identificar a la persona”.

Aquesta obligació afectarà a totes les administracions públiques i a tots els centres públics o privats que depenguen d’elles i la seua activitat “tinga implicacions en la identificació, diagnòstic, seguiment o maneig dels casos COVID-19“, especialment tots els serveis serveis i establiments sanitaris i sociosanitaris, així com als professionals sanitaris que treballen en ells.

Els serveis de salut de les comunitats autònomes hauran de garantir, així mateix, en tots els nivells de l’assistència i, especialment, en l’atenció primària, que “a tot cas sospitós de COVID-19 se li realitzarà una prova diagnòstica per PCR o una altra tècnica de diagnòstic molecular, tan prompte com siga possible des del coneixement dels símptomes”.

Les unitats de salut pública de les comunitats autònomes i de les ciutats de Ceuta i Melilla també hauran de comunicar al Ministeri de Sanitat la informació de casos i brots, segons els protocols aprovats en el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, que seran d’aplicació obligatòria en tot el territori nacional.

L’esborrany del Reial decret estableix a més que el sistema sanitari haurà de garantir la capacitat per a respondre davant increments de la transmissió i el consegüent augment en el nombre de casos. En aquest sentit, indica que “per a això ha de disposar o tindre accés o capacitat d’instal·lar en un termini màxim de cinc dies entre 1,5 i 2 llits de Vigilància intensiva per cada 10.000 habitants, i d’entre 37 i 40 llits per a malalts aguts per cada 10.000 habitants”.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia