La xarxa residencial valenciana per a persones majors en situació de dependència reactivarà els nous ingressos en els centres lliures de COVID-19 a partir d’aquesta segona setmana de la fase 2 de la desescalada i dins del Pla de Transició cap a la nova normalitat de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

En la resolució publicada aquesta setmana en el DOGV i ratificada pel ple del Consell, que regula la desescalada tant en els centres de caràcter residencial com en els centres d’atenció diürna, habitatges tutelats i centres de majors, s’estableix el protocol que s’haurà de seguir a partir del dilluns 8 de juny amb les persones que sol·liciten ingressar en un centre residencial.

D’aquesta forma, s’ha determinat que, per a poder ingressar per primera vegada en la residència les persones majors, hauran d’aportar una prova de PCR negativa de COVID-19.

No obstant això, i com a mesura de prevenció, les noves persones usuàries romandran en aïllament durant quinze dies en una habitació individual amb bany d’ús exclusiu. Transcorreguts aquests dies, se li tornarà a realitzar una altra prova *PCR que haurà de resultar negativa perquè se li autoritze la convivència ordinària en el centre.

Aquest mateix protocol estan seguint des de l’entrada en la fase 2 de desescalada les persones usuàries que durant la pandèmia van sol·licitar l’alta voluntària amb reserva de plaça i han sol·licitat el reingrés en el centre.

Per a tots dos casos, els centres residencials hauran de disposar de les places necessàries per a fer possible l’aïllament tant de les persones residents que ingressen per primera vegada com de les que tornen després de l’alta voluntària.

A més dels nous ingressos i reingressos, cal recordar que també es permeten amb l’entrada en vigor de la fase 2 les visites de familiars de les persones residents, amb cita prèvia, de fins a dos familiars o persones reunides per persona resident, que hauran d’entrar de manera individual, excepte si són convivents i en aquest cas podran entrar juntes.

Per a evitar aglomeracions en la residència, el centre organitzarà un màxim de visites diàries, que es regularan en trams, entre el 25 i el 10 per cent de capacitat del centre, depenent del nombre de persones residents.

Els i les familiars hauran de prendre’s la temperatura abans d’accedir al centre i observar les mesures d’higiene i prevenció establides per les autoritats sanitàries, en particular, el manteniment de la distància de seguretat de dos metres, la higiene de mans i l’ús de màscara.

Així mateix, quan sol·liciten la cita prèvia hauran de contestar a un qüestionari que evite l’entrada en el centre de visites amb simptomatologia compatible amb COVID-19.

Per a les visites, la direcció determinarà en la mesura que siga possible un lloc pròxim a l’accés del centre amb dimensions suficients per a garantir la distància social de dos metres, i en el qual puguen reunir-se les visites de les persones familiars evitant la deambulació de les mateixes pel centre.

En el cas que el centre dispose d’espais a l’aire lliure, la visita es realitzarà preferentment en aquests espais, sempre que siguen d’ús privatiu i la meteorologia ho permeta.

Entre una i una altra visita, el personal de neteja desinfectarà les dependències conforme el que s’estableix en el pla de contingència, i, davant la sospita o confirmació d’un brot de COVID-19, la direcció del centre suspendrà les visites com a mesura preventiva.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia