Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha reactivat els processos selectius per als ingressos derivats de les seues Ofertes d’Ocupació Pública dels anys 2017, 2018 i 2019 i per a la constitució de noves borses d’ocupació temporal. Les bases es van publicar al febrer del present any en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), però es van haver d’ajornar amb motiu de la crisi sanitària i l’estat d’alarma per la Covid-19.

A causa de la situació actual i a les recomanacions sanitàries per la crisi, es produiran alguns canvis, com que la inscripció es realitze únicament de manera telemàtica, eliminant la possibilitat de fer-ho de manera presencial en paper com estava previst al principi.

En l’oferta s’inclouen els llocs per a fer front a les necessitats de personal, derivades de l’aplicació de la Llei 7/2018 de Seguretat Ferroviària de la Comunitat Valenciana i de la posada en marxa del servei nocturn de Metrovalencia. Les persones interessades poden obtindre més informació en la pàgina web d’FGV (consultar ací).

A l’oferta de 106 places corresponent a 2019, cal sumar les 15 places de 2018 i les 15 de 2017, per la qual cosa FGV llançarà un procés de selecció conjunt en 2020 per a un total de 136 llocs de treball per a València i Alacant.

FGV ha reservat un mínim exigit per llei d’un 7% per a persones amb diversitat funcional física, sensorial o psíquica, i un altre per a persones amb diversitat funcional intel·lectual.

A més, i amb la finalitat de promoure la igualtat efectiva de gènere, es tindrà en compte el que es preveu en l’II Acord de la Comissió de Diàleg Social del Sector Públic Instrumental de la Generalitat, relatiu a criteris generals d’aplicació en les ofertes d’ocupació pública i les seues convocatòries, que estableix com un dels criteris de desempat la resolució en favor del gènere que estiguera menys representat en l’empresa.

Les 106 places previstes corresponents a 2019 són: 21 agents d’estació per a València; 27 maquinistes tramvia i 33 maquinistes metre per a València; 8 maquinistes Alacant; 8 oficials o oficiales per als tallers de València; un oficial o oficiala de línia de tramvia a València; un cap o cap d’estació operador d’Atenció al Viatger per a València; 5 places de cap o cap de circulació a Alacant; un agent de la unitat de supervisió i intervenció per a Alacant; i un cap d’instal·lacions elèctriques i automatismes per a València.

Respecte a l’oferta de 2018, la relació de llocs a cobrir és la següent: 4 oficials o oficiales per a Taller Machado; 3 oficials o oficiales per a Tallers de València Sud; 3 maquinistes depòsit Tallers Machado; 2 maquinistes tallers El Campello; 2 oficials o oficiales zelador de línia electrificada; 1 oficial o oficiala de subestacions i telecomandament.

Les corresponents a 2017 inclouen: 2 maquinistes per a Benidorm; 1 maquinista per a tallers El Campello; 7 oficials o oficiales per a tallers Machado; 2 oficials o oficiales per a tallers de València Sud; 2 factors de circulació a Altea; i 1 factor de circulació en Creueta.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia