En un decret aprovat pel Ple del Consell i publicat en el Diari Oficial de la  Generalitat Valenciana (DOGV), la Conselleria d’Igualtat ha decidit abonar la totalitat de les subvencions que s’han concedit enguany a les entitats del tercer sector sense aplicar les limitacions que fixa la normativa de la Generalitat en matèria de subvencions, i que estableix el pagament inicial d’una bestreta de la subvenció que es completarà fins al total de la quantitat concedida quan l’entitat justifique l’execució i desenvolupament de l’activitat subvencionada.

Es tracta d’una de les mesures adoptades en el projecte de decret llei de mesures urgents en l’àmbit dels serveis socials i de suport al tercer sector en acció social, amb l’objectiu de poder fer front a la crisi produïda per la pandèmia de la COVID-19.

Així mateix, s’ha decidit flexibilitzar fins al 31 de març de 2021 el termini de realització de les despeses i actuacions associades als projectes subvencionats per Igualtat en els programes socials i en totes aquelles que puguen crear-se per a pal·liar les conseqüències socials i econòmiques de la pandèmia.

Aquesta crisi sanitària i social ha obligat a les entitats del tercer sector a una readaptació dels programes que desenvolupa per a donar resposta a les necessitats urgents dels col·lectius més vulnerables amb els quals treballen, una situació que dificulta l’execució i justificació de les activitats realitzades en el marc de les subvencions atorgades per les diverses administracions públiques.

Per aquest motiu i respectant sempre les garanties que necessàriament han d’adoptar-se en l’atorgament de subvencions públiques, les mesures de flexibilització que ha establit la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives pretenen evitar a les persones i entitats beneficiàries un perjudici afegit als efectes desfavorables de les restriccions imposades per l’estat d’alarma, i facilitar que donen resposta a les necessitats detectades com a conseqüència de la pandèmia per la COVID-19.

Amb aquestes mesures, es vol també contribuir a conversar llocs de treball ja que aquestes entitats constitueixen un jaciment d’ocupació de qualitat, feminitzat, sostenible, amb valor afegit i no deslocalitzable, fonamental en l’economia valenciana, a més de mantindre la viabilitat econòmica de les entitats del tercer sector, el paper del qual és fonamental en aquests moments.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia