La Direcció General d’Atenció a la Ciutadania ha implantat un sistema automatitzat de gestió de cita prèvia i esperes en tota la xarxa d’oficines PROP de la Comunitat Valenciana.

Aquest sistema, confeccionat amb la col·laboració de la Direcció General de Tecnologies de la Informació, permet millorar l’eficiència i eficàcia al facilitar des d’un únic punt la sol·licitud de cites prèvies en totes les oficines (consultar ací).

Així, s’organitza i dirigeix als usuaris i usuàries, guiant-los en l’accés al servei desitjat i al lloc d’atenció personalitzada corresponent, amb la finalitat de ser atesos amb totes les garanties d’equitat i confidencialitat. Aquesta eina s’adapta en cada cas als serveis concrets que es realitzen en cada oficina PROP.

Aquest sistema estava ja instal·lat en les oficines PROP pròpies de la Generalitat, ja que només es podia aplicar des de centres de la xarxa corporativa de la Generalitat. Una vegada millorada l’aplicació i amb totes les garanties de seguretat informàtica, s’instal·la també en les oficines PROP mixtes, que generalment s’ubiquen en locals de les entitats locals.

D’aquesta manera, els ajuntaments podran disposar també d’un sistema automatitzat que permet ordenar i gestionar serveis dels mateixos consistoris, de manera que es tracta d’un clar exemple de cooperació entre les administracions públiques.

Actualment, durant el procés de desescalada i en la nova normalitat, l’atenció en les oficines PROP es dóna exclusivament amb cita prèvia, que es pot demanar per telèfon o en l’enllaç ( (consultar ací).

Ara bé, des de la Conselleria es pretén potenciar de manera general l’ús de la cita prèvia en les oficines PROP, ja que permet organitzar millor el servei per a facilitar a la ciutadania un servei ràpid i eficient, disminuir el temps d’espera evitant l’acumulació de ciutadans en determinades dates i hores i adaptar l’oferta de servei als recursos disponibles a cada moment.

El sistema també permet conèixer millor les estadístiques sobre l’atenció presencial, amb paràmetres com ara el nombre de ciutadans atesos, el temps emprat en l’atenció, el temps mitjà d’espera i els informes estadístics. 

Imprimir article
Comenta aquesta notícia