El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat la resolució on es convoca ajudes als armadors i pescadors de vaixells pesquers amb port base localitzat en la Comunitat Valenciana, afectats per la paralització temporal de l’activitat pesquera en 2020.

Les parades temporals tenen com a principal objectiu el foment de la pesca sostenible des del punt de vista mediambiental i un ús eficient dels recursos. A més, són essencials per a poder compaginar l’activitat pesquera amb el respecte a l’entorn natural.

Poden accedir a aquestes ajudes els armadors, entesos com a persones físiques, jurídiques o entitats sense personalitat jurídica, que es troben donats d’alta en el Règim Especial de Seguretat Social dels Treballadors de la Mar com a empresa que explota comercialment un vaixell pesquer, així com els pescadors que hagen treballat en la mar, almenys 120 dies durant els dos anys anteriors a la sol·licitud de les ajudes, a bord d’un vaixell pesquer afectat per la paralització temporal.

El termini per a sol·licitar aquestes ajudes serà de 20 dies naturals a comptar des de l’endemà de la seua publicació el DOGV. Per a més informació es pot accedir al següent enllaç: consultar ací

La resolució assenyala les zones i els períodes de parada temporal obligatoris per a la concessió i pagament d’aquestes ajudes d’acord amb el calendari establit per a les modalitats de cércol, arrossegament de fons i palangre de superfície.

 

Imprimir article
Comenta aquesta notícia