La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha convocat, fa uns dies, ajudes per a col·laborar amb el funcionament i promoció de les activitats de les galeries d’art valencianes i de la seua participació en fires d’art nacionals i internacionals. Aquestes subvencions suposen una projecció exterior de la cultura i l’art desenvolupats al nostre territori.

L’import d’aquestes ajudes ascendeix a 215.000 euros, un 30 % més que en l’exercici passat, i podran optar-hi les galeries d’art que desenvolupen les seues activitats en l’àmbit del territori valencià. S’entén com a galeristes d’art les persones físiques o jurídiques que tinguen com a activitat principal l’exposició oberta al públic d’obres d’art amb finalitat comercial.

Serà subvencionable la participació de les galeries d’art valencianes en fires d’art nacionals i internacionals desenvolupades entre el dia 1 de novembre de 2019 i el 31 d’octubre de 2020, ambdós inclosos.

Cada galeria presentarà una única sol·licitud de subvenció per a un màxim de quatre fires, amb independència que siguen nacionals o internacionals. Les ajudes es concediran per a un màxim de 3 fires, d’acord amb l’orde establit pel sol·licitant.

Tindran la consideració de despeses subvencionables totes aquelles generades exclusivament per l’organització de les activitats per a les quals es concedeix la subvenció, que hagen sigut relacionades i quantificades en la memòria econòmica del projecte.

Amb caràcter particular, tindran la consideració de despeses aquelles que a continuació s’enumeren: les que es deriven de la contractació del sòl, en aquelles fires en què aquest concepte tinga caràcter obligatori; les despeses derivades de les acreditacions i drets d’inscripció; les corresponents al disseny, muntatge i desmuntatge de l’estand, i elaboració de material publicitari i material promocional en relació amb la presència de la galeria en la fira de què es tracte.

També s’inclouen en aquesta ajuda els serveis per a la gestió de l’estand: segurs, consum d’energia elèctrica, inserció de dades o publicitat en catàleg, neteja i personal; desplaçament i estada al lloc de celebració de la fira corresponent per a dues persones, durant les dates de celebració d’aquesta (quedant-ne expressament excloses les despeses de taxi, els peatges i les d’aparcament). Els imports màxims seran de 130 euros per persona i nit en fires internacionals i de 100 euros en fires nacionals.

El termini de presentació serà de deu dies a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el ‘Diari Oficial de la Generalitat Valenciana’: consultar ací.

Convocatòria per a organitzacions juvenils, joves artistes i grups d’artistes que expressen el seu activisme a través d’obres d’art contemporani

D’altra banda, el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana col·labora en el programa europeu ‘BITE of Art‘, per al suport de la creació jove i la integració de l’art contemporani entre la joventut.

Es tracta d’una iniciativa conjunta de diferents institucions i organitzacions culturals provinents d’Espanya, Eslovènia i Sèrbia per a incorporar pràctiques innovadores en l’àmbit de la cultura formant un camí per a l’accessibilitat de l’art contemporani entre la ciutadania jove.

BITE of Art‘ és un programa d’investigació sobre la cerca de noves formes de relació dels museus amb les audiències joves. En la línia de la convocatòria ‘Cercles del Consorci de Museus‘ per a projectes de mediació cultural per a joves d’entre 14 i 18 anys, la proposta de ‘BITE of Art‘ dona suport a la creació artística jove ampliant-ne la franja d’edat fins a 35 anys, la qual cosa permet abordar aquesta investigació des de diferents perspectives, amb projectes que ells mateixos han desenvolupat.

Balkan Urban Movement, en cooperació amb les organitzacions sòcies d’aquest projecte, ha obert una convocatòria pública dirigida a organitzacions juvenils, joves artistes i grups d’artistes d’Eslovènia, Sèrbia o Espanya. L’autor o autora de l’obra d’art proposada ha de ser un o una artista jove o estudiant d’art, de fins a 35 anys.

Aquesta convocatòria, té com a finalitat donar suport a la realització i exhibició de 6 obres d’art contemporani amb un rerefons de compromís i cooperació social. El tema de l’obra d’art proposada ha de respondre a un o més d’aquests valors universals: pau, solidaritat, llibertat, igualtat i tolerància. Les obres d’art proposades poden produir-se en cooperació amb altres artistes a través de grups no formals, o com una acció conjunta amb alguna organització juvenil dels seus països.

El missatge de les obres d’art ha de tindre com a objectiu principal augmentar la consciència i sensibilització sobre aquests cinc valors europeus clau entre les persones joves i la població en general.

Els projectes presentats han de ser representatius de l’art contemporani en les seues diverses expressions. Les obres presentades poden ser part de les accions, campanyes i/o projectes en marxa de l’organització juvenil, la visualització de la seua missió o una acció completament nova, part de l’obra existent de l’artista o l’inici de noves reflexions.

La convocatòria ofereix suport en la producció de l’obra, per valor de 1.000 euros, i la seua exposició i presentació en els principals esdeveniments d’art contemporani de ‘BITE of Art‘ a Belgrad, Ljubljana i València, al Centre del Carme.

Les persones seleccionades participaran en el taller internacional de 5 dies ‘Finetuning master-class’, amb la resta d’artistes joves seleccionats en aquesta convocatòria i ONG juvenils, per a aprendre i practicar la realització i producció d’obres d’art contemporani, amb sessions de la mà de reconeguts professionals i professors d’art contemporani.

A més, es gravarà un curtmetratge sobre l’artista o el grup d’artistes guanyadors, la seua obra d’art i el seu rerefons social, el qual es difondrà i emetrà a través de la xarxa ‘BITE of Art‘.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 20 de juny. En finalitzar, un jurat format per professionals d’Espanya, Sèrbia i Eslovènia avaluarà les propostes.

La previsió és que la producció de les peces es faça entre el 10 de juliol i el 15 d’agost. La seua exposició es programarà entre el setembre de 2020 i el febrer de 2021.

 

 

Imprimir article
Comenta aquesta notícia