Ivace Energia (Institut Valencià de Competitivitat Empresarial), ha obert una convocatòria a través de la qual oferirà suport econòmic a la inversió en projectes que suposen la utilització de fonts d’energia no contaminants per a aplicacions tèrmiques. Enguany destinarà un total de 1,5 milions d’euros per a impulsar les energies renovables en les empreses i entitats del nostre territori.

Aquesta línia d’ajudes a fons perdut contempla, amb caràcter general, ajudes de fins al 45% del cost dels projectes que suposen la utilització de fonts d’energia neta. A més en el cas de les mitjanes empreses aquest percentatge pot augmentar-se en 10 punts i per a les petites empreses i entitats fins a 20 punts.

El termini per a la presentació sol·licituds s’iniciarà demà 11 de juny i es prolongarà fins al pròxim 17 de juliol.

El Programa d’Energies Renovables preveu donar suport a iniciatives que contemplen l’aplicació de panells solars per a usos tèrmics com la calefacció i l’aigua calenta, el calfament de piscines cobertes i per a la producció d’energia tèrmica per a aplicacions en empreses o processos industrials.

En el cas de la biomassa, seran susceptibles de ser subvencionades les iniciatives que contemplen equips per a l’aprofitament de residus forestals, agrícoles, orgànics urbans, orgànics industrials o matèria primera procedent de cultius energètics per a aplicacions tèrmiques industrials.

En el cas de les aplicacions tèrmiques per a ús en edificis, es recolzaran aquells projectes que utilitzen la biomassa per a la producció d’energia tèrmica per a calefacció, aigua calenta, calfament de piscines, sistemes de district heating, xarxes de calor i instal·lacions centralitzades de producció de calor, així com sistemes de generació de fred associats a la generació de calor.

També es donaran suport a les instal·lacions híbrides solar-biomassa tèrmica i per a equips de tractament en camp de la biomassa per a astellat, l’adaptació de camions cisterna per a la distribució de biomassa i les instal·lacions per a la fabricació de pèl·lets, briquetes l’origen de les quals siga la biomassa.

A més, podran optar a aquestes ajudes els projectes d’aprofitament dels jaciments geotèrmics, i el biogàs d’ús tèrmic.

Pel que fa als biocarburants, es donarà suport a la instal·lació d’assortidors en estacions de servei o per a proveïment de flotes, per al seu consum en el sector transporte, les plantes de producció de biodièsel o bioetanol i també els parcs d’emmagatzematge per a la seua distribució.

Cal destacar, que totes aquestes línies d’incentius compten amb el cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder) en un percentatge del 50% a través del Programa Operatiu Feder de la Comunitat Valenciana vigent per al període 2014-2020, dins de l’Eix Prioritari 4, el qual suposa afavorir el passe a una economia baixa en carboni en tots els sectors.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia