El Ple del Consell ha aprovat diverses mesures aquest divendres.

Així, s’ha donat llum verda al decret que regula les normes de seguretat i coordinació d’emergències per a les platges de la Comunitat Valenciana. Aquestes mesures estan dissenyades per a garantir la seguretat en les zones de bany en tots els àmbits i en particular davant la COVID-19 i els nous usos socials que imposa la lluita contra la pandèmia.

El decret estableix la creació d’un Catàleg Especial de Platges de la Comunitat Valenciana i els criteris per a classificar-les d’acord amb el seu risc i grau de protecció.

També obliga als municipis al fet que elaboren plans de seguretat i salvament per a les seues zones de bany i detalla amb quins elements de prevenció s’ha de comptar per a afrontar situacions d’emergència de caràcter ordinari i extraordinari -com l’actual pandèmia-, així com les mesures de coordinació que s’han d’aplicar.

El decret classifica les platges en lliures, perilloses o d’ús prohibit. Aquesta divisió atén criteris com l’existència de corrents, la contaminació, fauna de risc com les meduses o condicions meteorològiques o del terreny que puguen suposar un perill.

A les platges no classificades com d’ús prohibit es determinarà també el grau de protecció segons les diferents temporades i que podrà ser baix, moderat o alt i serà determinat pels ajuntaments i reflectit en el corresponent Pla de Seguretat i Salvament.

El decret estableix que els ajuntaments disposen d’un any per a elaborar els plans de seguretat i salvament de cada platja que siga considerada com a perillosa o tinga un grau de protecció moderat o alt.

A més, el decret recull que en cas que es produïsquen situacions extraordinàries d’alerta o emergència d’àmbit internacional, nacional, autonòmic o local, com una pandèmia, els consistoris hauran d’elaborar un pla de contingència específic per a donar resposta a aqueixa situació.

El primer d’ells serà davant la COVID-19 per al qual les corporacions locals disposen de 15 dies per a la seua elaboració i comunicació a la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública.

El pla ha d’especificar quines mesures d’autoprotecció s’instauraran, quins cartells informatius s’instal·laran i l’aforament dels espais i les seues formes de control. També hauran d’incloure la dotació extraordinària de l’equip de salvament, i els reforços de neteja i vigilància.

Finalment, entre altres, el decret també estableix que cada platja disposarà d’una bandera identificativa amb la mateixa classificació que les de la perillositat de la mar, és a dir, verd per a les lliures, groga per a les perilloses i roges per a les d’ús de prohibit.

Mesures en serveis socials

D’altra banda, el Consell ha validat l’adopció de mesures de protecció, amb caràcter urgent, en el sector dels serveis socials; en centres dependents de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica i de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica; i en els aeroports de Manises i Alacant-Elx, per un import superior als 5 milions d’euros.

Pel que fa al sector dels serveis socials, la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha adquirit material de protecció individual i equipament, per import de 5 milions d’euros, per a continuar treballant en la contenció del virus de persones, residències i centres competència de la conselleria.

Així mateix, a proposta de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, el Consell ha aprovat la contractació de Creu Roja, per un pressupost de 30.780 euros, per a realitzar els serveis de vigilància i control del compliment de les mesures higienicosanitàries de caràcter general als viatgers i viatgeres dels aeroports Elx-Alacant i Manises-València.

L’objectiu és garantir el compliment de les mesures de protecció com a conseqüència de la normativa aplicable de la *COVID-19 en les diferents fases de la desescalada.

Finalment, la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica i la Conselleria d’Agricultura han adquirit mampares protectores, dispensadors de gel hidroalcohòlic i màscares higièniques i quirúrgiques, per un import global pròxim als 60.000 euros, per a evitar la propagació del virus i garantir la protecció de la salut en els centres dependents de cada conselleria, especialment del personal d’atenció al públic.

Turisme

El Consell ha autoritzat, a més, la subscripció del conveni de col·laboració entre Turisme Comunitat Valenciana i la Fundació Turisme de Benidorm de la Comunitat Valenciana per a la realització d’actuacions de màrqueting i promoció turística d’aquesta localitat, en l’àmbit nacional i internacional, durant 2020. Mitjançant aquest conveni, *Turisme Comunitat Valenciana contribuirà econòmicament amb 210.000 euros per a les accions de màrqueting i promoció turística de Benidorm en el mercat nacional i internacional durant 2020 que realitze la Fundació Turisme de Benidorm.

La fundació realitzarà actuacions dirigides a posicionar Benidorm com a destinació turística competitiva, preferent i segur, amb una promoció eficient i eficaç que convertisquen a aquesta localitat en un referent obligat a considerar en el procés de selecció de destinació vacacional, un fet rellevant davant la situació de la pandèmia COVID-19.

Les campanyes internacionals estaran supeditades a la possibilitat de mobilitat de turistes i, si aquesta possibilitat es retardara en funció de les mesures que adopte la Unió Europea, s’incrementarien accions en els mercats nacionals.

D’altra banda, el Consell ha autoritzat la subscripció del conveni de col·laboració entre Turisme Comunitat Valenciana i el Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana per al desenvolupament d’actuacions d’interés comú en matèria de qualitat, emprenedoria i promoció de productes.

Així, Turisme CV contribuirà econòmicament en 2020 amb una subvenció de 500.000 euros destinada al Consell de Cambres de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana.

Mitjançant aquest conveni, el Consell de Cambres de Comerç es compromet a realitzar diferents actuacions dirigides a la consolidació en la Comunitat Valenciana del Sistema Integral de Qualitat Turística en Destinació (SICTED).

Així mateix, s’executaran accions per al foment de l’emprenedoria i la competitivitat en el teixit empresarial turístic de la Comunitat valenciana.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia