Ivace Energia fomenta l’autoconsum compartit a través d’una nova línia d’ajudes. Aquesta nova línia d’ajudes està dirigida específicament a les comunitats locals d’energia. Així se subvencionarà fins a un 65% el cost dels projectes d’energia solar fotovoltaica, per a la generació i autoconsum col·lectiu, d’energia elèctrica. Comptarà amb un pressupost per a 2020 de 550.000 euros.

A través d’aquesta mena de comunitats, la ciutadania es pot organitzar per a produir, autoconsumir, gestionar i emmagatzemar la seua pròpia energia, generant beneficis no solament energètics, sinó també mediambientals, econòmics i socials als seus membres o a les localitats on es duga a terme la seua activitat.

Tal com publica el DOGV, pot acollir-se a aquestes ajudes qualsevol entitat local en agrupació amb qualsevol entitat o persona física o jurídica, de naturalesa pública o privada, incloent les agrupacions sense personalitat jurídica i les comunitats de béns, així com empresàries o empresaris individuals i pimes, que constituïsquen una comunitat energètica renovable.

Ivace Energia subvencionarà fins a un 45% del cost de les instal·lacions d’energia solar fotovoltaica, per a la generació i autoconsum col·lectiu. No obstant això, la intensitat de l’ajuda podrà incrementar-se en fins a 10 punts percentuals per a mitjanes empreses, i en fins a 20 punts percentuals per a les petites empreses, ajuntaments, entitats públiques i institucions sense ànim de lucre.

La quantia màxima subvencionable per projecte serà de 100.000 euros i el termini per a la presentació de sol·licituds s’inicia el 12 de juny i es prolongarà fins al pròxim 10 de juliol.

Així doncs, poden beneficiar-se d’aquestes ajudes aquelles entitats que es basen en una participació oberta i voluntària, siguen autònomes i estiguen efectivament controlades pels seus membres que estiguen situats en les proximitats dels projectes d’energies renovables propietat de l’agrupació.

La finalitat de l’activitat de l’agrupació ha de ser proporcionar beneficis mediambientals, econòmics o socials als seus membres o a les zones locals on opera en lloc de guanys financers.

Així mateix, les activitats de l’agrupació hauran de ser, entre altres la generació d’energia procedent de fonts renovables, la distribució, el subministrament, el consum, l’agregació, l’emmagatzematge d’energia, la prestació de serveis d’eficiència energètica, la prestació de serveis de recàrrega per a vehicles elèctrics o altres serveis energètics.

La participació de les entitats locals en el projecte podrà consistir en participació en la inversió del projecte o en la cessió dels espais de titularitat municipal per a dur a terme les instal·lacions objecte de subvenció.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia