L’Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) ha posat en marxa un sistema de videoidentificació remota d’usuaris i usuàries per a emetre certificats electrònics qualificats, garantint així la seguretat i validesa legal de les transaccions telemàtiques.

Aquests serveis s’han convertit en eines imprescindibles per a la ciutadania, especialment en l’actual situació de restriccions del moviment degut a la crisi provocada per la COVID-19, tant per a poder relacionar-se amb l’Administració pública i les empreses, com per a poder teletraballar.

En aquest sentit, la nova web (consultar aquí) ofereix descripcions detallades dels serveis, manuals i documents d’ajuda per als usuaris i usuàries, així com enllaços per a contactar amb el servei de suport de l’agència.

En concret, cal destacar la possibilitat d’obtindre certificats digitals tant per al ciutadà o ciutadana com per a l’empleat o empleada públic, certificat de representant, certificats per a securitzar servidors i serveis, així com serveis de valor afegit per a les empreses i administracions públiques com a segells de temps, suport al desenvolupament, etc.

Cal recordar que l’ACCV, integrada en la societat mercantil Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i Certificació (ISTEC), presta serveis de confiança tant a qualsevol persona interessada com a entitats públiques o privades, així com a l’administració de la Generalitat i les seues entitats autònomes, de dret públic i empreses públiques dependents.

La Conselleria d’Hisenda, a través de l’ACCV, pretén amb la nova web proveir als ciutadans del suport necessari en l’ús de les noves tecnologies, amb la finalitat d’aconseguir el desenvolupament d’una cultura digital que facilite l’avanç cap a la Societat de la Informació en la Comunitat Valenciana.

Des de la declaració de l’estat d’alarma, l’ACCV ha facilitat més de 10.000 certificats perquè els treballadors i treballadores, especialment emprats i empleades públics, puguen identificar-se de manera remota i així accedir al seu lloc de treball amb les màximes garanties, i tot això gràcies al treball realitzat durant els últims 20 anys per a difondre i estendre aquesta tecnologia.

A més, l’ACCV també ha posat en marxa un sistema de videoidentificació per a facilitar la identificació remota dels usuaris i usuàries. Es tracta d’un nou servei d’identificació per videoconferència que permet emetre certificats electrònics qualificats a aquells usuaris o usuàries que els requerisquen sense que hagen d’abandonar la seua llar, garantint així la seguretat tant tècnica com sanitària.

Tota la informació relativa a aquestes actuacions, així com les novetats destacades, actualitzacions dels serveis i de la documentació poden trobara de manera senzilla i ràpida en la nova web de l’ACCV.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia