En el decret que es va publicar ahir dissabte a el migdia en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i que regula les normes que entren en vigor a partir de la mitjanit del pròxim diumenge al dilluns, es contemplen, entre altres mesures, ampliacions significatives dels aforaments màxims d’ocupació en establiments i instal·lacions, i l’augment de la dimensió dels grups en per a exercir determinades activitats.

En aquest sentit, el decret fixa aforaments màxims d’ocupació en establiments i instal·lacions del 75% amb caràcter general, enfront del 50% proposat en l’ordre del Ministeri de Sanitat, i també les capacitats màximes en actes a l’aire lliure augmenten respecte al criteri genèric.

A més, la distància social mínima passa a ser d’un metre i mig i, en cas que no es puga mantindre aqueixa distància interpersonal de seguretat, serà obligatori l’ús de la màscara. Així mateix, desapareixen totes les franges horàries.

D’altra banda, desapareixen les restriccions a la llibertat de moviments per les diferents comarques de Castelló, València i Alacant.

Respecte al contingut concret del decret, que compta amb 53 articles i 6 disposicions, hi ha tres blocs: el social i educatiu, el comercial i econòmic, i el cultural, lúdic i esportiu.

En l’apartat social, les restriccions aplicables a cerimònies, ritus i actes socials es flexibilitzen de manera que els aforaments queden de la següent manera: per a noces i cerimònies religioses, el 75% de l’aforament de l’espai o lloc de culte; per a vetles, un màxim de 25 persones, i per a comitives d’enterrament, fins a 50 persones.

Respecte a l’àmbit educatiu es permet la reobertura, a partir del 19 de juny, de les escoles infantils de titularitat municipal i privades de 0 a 3 anys; en Primària, Secundària i Batxillerat s’inclou l’obligació d’oferir tutories presencials a les famílies i també s’introdueix la realització d’activitats presencials, en grups reduïts, per a l’alumnat que es presente a les proves d’accés a la universitat, i en l’àmbit universitari, es reprén l’activitat presencial de les pràctiques externes en les condicions que estableix el decret.

Quant a l’activitat econòmica i comercial, es contempla que l’ocupació interior dels comerços podrà augmentar, a partir del dilluns, fins al 75% del seu aforament; els mercats ambulants podran instal·lar fins al 75% dels seus llocs, i en els centres comercials es permetrà ocupar fins al 75% de l’aforament a cada local comercial.

Respecte a les fires comercials celebrades en recintes d’institucions firals, es podrà arribar al 75% d’aforament de cada pavelló o estand, i quant a la celebració de congressos, trobades, reunions de negoci i conferències, l’aforament màxim serà de 100 persones.

Pel que fa al sector de la restauració, l’hostaleria i els hotels l’articulat del decret preveu una disminució de les restriccions en tot el territori valencià. Així, dins dels bars, cafeteries i restaurants, es permet fins al 75% del seu aforament i torna a estar autoritzat consumir en la barra amb la distància de seguretat d’un metre i mig; a les terrasses, s’autoritza el 100% de les taules, amb 2 metres de distància entre elles i sense que cap taula supere les 20 persones. També es permet la reobertura al públic de discoteques i bars d’oci nocturn, amb un terç del seu aforament i sense poder ballar.

Quant als hotels i altres allotjaments turístics, es reobrin les zones comunes al 75% del seu aforament i l’ocupació general s’eleva també a aquest mateix percentatge de la seua capacitat legal, i la reobertura de locals de joc i apostes queda limitada al 50% de l’aforament.

En l’àmbit cultural, el decret introdueixen novetats. Així, a les biblioteques, es permeten activitats culturals i d’estudi en sala fins al 75% del seu aforament i, en cas de no poder mantindre la distància de seguretat, s’utilitzarà la màscara; en els museus, sales d’exposicions i monuments les visites a se amplien fins al 75% de la seua capacitat, amb grups de 20 persones màxim; als cinemes, teatres, auditoris, circs i espais similars l’activitat té autoritzada una ocupació del 75% del seu aforament, i amb un màxim de 800 persones quan siguen espectacles a l’aire lliure; i en el cas de les activitats de les places de bous i altres recintes taurins, el límit d’ocupació serà del 50%, com estableix el Govern d’Espanya.

Respecte a l’oci, el text legal valencià contempla la reobertura dels parcs recreatius infantils; es permeten les escoles d’estiu al 75% de la capacitat habitual de l’activitat, amb un màxim de 250 participants a l’aire lliure o de 100 en espais tancats, i sempre en grups de 15 persones màxim; i les piscines d’ús recreatiu dels municipis de la Comunitat poden obrir amb un aforament permés de fins al 75% de la seua capacitat. També podran obrir, en les mateixes circumstàncies, les piscines comunitàries d’edificis o urbanitzacions, així com les piscines d’hotels i allotjaments turístics però no es podran utilitzar les fonts d’aigua del recinte i serà necessària una neteja i desinfecció exhaustiva en vestuaris, banys, gandules i altres elements.

Pel que fa al turisme vinculat a l’oci, els zoològics, aquaris, embarcacions turístiques, centres recreatius i les atraccions de fira poden acollir persones usuàries fins al 75% del seu aforament i es permet realitzar guies turístiques amb grups de fins a 20 persones.

Quant a l’àmbit de l’esport, la pràctica d’activitat esportiva, que fins hui o bé havia sigut prohibida o bé havia estat restringida a determinades franges horàries, cobra ara un nou impuls. D’aquesta manera, des de dilluns que ve les activitats esportives de naturalesa a l’aire lliure, com a senderisme, ciclisme, muntanyisme o escalada, es podran practicar lliurement dins del territori de la Comunitat Valenciana en grups de fins a 50 persones.

El decret complet es troba en el següent enllaç: nou decret.

Les mesures de flexibilació del Boe es troben en el següent enllaç: Boe.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia