El Dia Mundial de Presa de Consciència de l’Abús i Maltractament en la Tercera Edat,

se celebra cada 15 de juny. Es tracta d’una data oficial de l’ONU amb l’objectiu de conscienciar i al mateix temps denunciar a la societat en general del maltractament, abús i sofriments als quals són sotmesos molts ancians i ancianes en diferents parts del món.

És una data emblemàtica i de gran rellevància, que convida a la societat en general, a respectar i fer valdre els drets que tenen totes les persones majors a gaudir d’una vida de qualitat, on l’abús, el maltractament i l’abandó no siguen permesos ni acceptats en cap país del món.

A través d’ella, es convida al fet que la societat forme part d’aquesta celebració amb alguna aportació significativa, valorant i cuidant als nostres familiars que ja tenen una edat avançada i on per a ells, el més important en aquesta etapa de les seues vides és l’amor, comprensió i tolerància dels seus sers estimats.

En aquest sentit, es convida a aprofitar-nos de les diferents xarxes socials per a pujar o compartir algun vídeo relacionat amb això.

Enguany, a més, es posa l’accent principalment de la seua protecció enfront dels riscos de la COVID-19. I és que, encara que totes les persones de qualsevol edat corren el risc de contraure COVID-19, les persones majors tenen un risc significativament major de mortalitat i malaltia greu després de la infecció, i els majors de 80 anys moren a un ritme cinc vegades major que la mitjana. S’estima que el 66% de les persones de 70 anys o més tenen almenys una afecció subjacent, la qual cosa els col·loca en un major risc d’impacte sever pel COVID-19.

Les persones majors també poden patir discriminació per edat en les decisions sobre atenció mèdica, triatge i teràpies que salven vides. Les desigualtats globals signifiquen que, ja abans del COVID-19, fins a la meitat de les persones majors en alguns països en desenvolupament no tenien accés als serveis de salut essencials. La pandèmia també pot conduir a una reducció dels serveis crítics no relacionats amb el COVID-19, la qual cosa augmenta encara més els riscos per a la vida de les persones majors. Algunes persones majors s’enfronten a vulnerabilitats addicionals en aquest moment.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia