La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha publicat les 10 unitats didàctiques que conformen la nova matèria de coneixement Cultura Digital, com a matèria optativa en l’etapa de l’ESO. Així, els centres educatius valencians podran impartir-la el pròxim curs 2020-2021 en anglés.

Aquesta nova matèria es podrà oferir en qualsevol dels quatre cursos de l’ESO i s’oferirà en l’espai lectiu de projecte interdisciplinari dins del bloc d’optatives de lliure configuració autonòmica. La càrrega horària serà de dues hores setmanals de 1r a 3r, i de tres hores en 4t.

El propòsit de Cultura Digital és fomentar l’autonomia, formar ciutadania crítica a l’hora de navegar en entorns digitals i generar al mateix temps un ús segur i responsable de les xarxes. Així mateix, és una matèria en què es pretén donar especial incidència a la formació de l’alumnat per a la prevenció del ciberassetjament i el coneixement d’estratègies de seguretat.

Davant de la gran proliferació de continguts en anglés en els entorns digitals, la nova assignatura s’impartirà en aquest idioma amb l’objectiu d’augmentar el contacte amb aquesta llengua per part de l’alumnat d’una manera naturalitzada. Per tant, Cultura Digital la podrà impartir tant el professorat de l’especialitat d’Anglés dels instituts valencians com els i les docents de matèries afins, com ara Tecnologia o Informàtica, i el professorat d’altres llengües que tinguen almenys el certificat de B2 d’anglés.

El temari de Cultura Digital s’ha organitzat en 10 unitats didàctiques que tenen diverses sessions graduades, que van des de 1r d’ESO fins a 4t, per tal que el professorat puga fer una tria d’aquells continguts escaients per al nivell i perfil d’alumnat que trien per a impartir aquests coneixements.

Les unitats didàctiques ja estan disponibles en el ‘Rebost Digital’ d’Educació de la Generalitat (consultar ací).

Les temàtiques que s’aborden són: La vida amb Internet; Identitat personal: quina és la meua autoimatge en les xarxes?; Emocions connectades: què és un amic en Internet?; La lectura en la xarxa: tècniques de cerca i lectura digital; Les ‘fake news’: webs verificadors i contrast de dades; Mitjans i narratives transmèdia: som persones més creatives?; El treball en un món digital: habilitats digitals del segle XXI; Les diferències socials: discursos d’odi i malestar digital; Tecnologia per a la sostenibilitat: tractar l’emergència climàtica amb eines digitals, i Alfabetització visual i informacional.

Si es tria el treball en aquesta àrea en l’alumnat de 4t d’ESO, es proposa elaborar un projecte final al voltant de la pregunta: I jo què puc fer per a millorar la societat? Un projecte d’emprenedoria social en format cooperatiu que empra, entre altres, metodologia d’actualitat com el ‘design thinking’.

A més a més, el Cefire de Plurilingüisme ha dissenyat un curs en línia de 20 hores de formació dirigit al professorat interessat a impartir la matèria. El curs, que tindrà lloc entre el 9 i el 30 del setembre pròxim, l’impartiran alguns dels especialistes que han elaborat les 10 unitats didàctiques, com ara Michael Artiles, Miquel Ramos i David Garfella, i estarà coordinat per Neus Sánchez i María José Martínez.

El curs ‘Cultura Digital: introducció i aplicació a l’aula’ ofereix un total de 60 places i la inscripció estarà oberta des de l’1 de juliol fins al 2 de setembre. Tota la informació sobre aquest curs també està disponible en aquest enllaç: consultar ací

Imprimir article
Comenta aquesta notícia