La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha previst una inversió de 42.616.510 euros en la reposició i renovació dels bancs de llibres gratuïts escolars per al curs escolar 2020-2021.

Els bancs de llibres de ‘Xarxa Llibres‘ tenen per objectiu garantir la gratuïtat dels llibres i els materials curriculars i, al mateix temps, complir amb l’objectiu pedagògic d’involucrar l’alumnat i tota la comunitat educativa en el bon ús dels materials, amb valors com ara la solidaritat i la corresponsabilitat.

Tenint en compte les circumstàncies extraordinàries derivades de l’emergència sanitària, s’han introduït novetats en el procediment de tramitació respecte al present curs. Així, com a regla general, els centres han de mantindre per al pròxim curs 2020-2021 els llibres de text i la resta de materials curriculars utilitzats durant l’actual curs 2019-2020, reposant les unitats necessàries per a completar els lots incomplets i substituir només aquells llibres o materials que es consideren deteriorats. Igualment, també podran renovar sense cap problema les llicències digitals que hagen caducat.

No obstant això, es preveuen excepcions que permetran canviar els llibres de text. La primera és que els centres que havien iniciat un procés de renovació de llibres en cursos anteriors i necessiten donar continuïtat al projecte ja iniciat podran fer-ho.

També els centres que a causa de la crisi sanitària han afegit metodologia digital per a adaptar-se a la formació no presencial durant aquest últim trimestre del curs 2019-2020, i desitgen continuar amb el projecte en el pròxim curs 2020-2021, també podran substituir els llibres de text per llicències digitals.

Els centres també podran canviar els llibres de text i material curricular de primer i segon curs de Primària, ja que es tracta de material majoritàriament no reutilitzable, així com en el cas que l’ISBN haja sigut descatalogat per l’editorial o es tracte de centres incomplets que implanten un nou curs.

L’alumnat participant en el programa de banc de llibres no haurà de presentar cap sol·licitud per a participar en el banc de llibres 2019-2020, ja que aquesta condició es manté.

Cal recordar que en aquest curs 2019-2020 s’han beneficiat dels bancs de llibres de ‘Xarxa Llibres’ un total de 431.733 alumnes de centres educatius valencians; d’aquests, 51.876 alumnes de les comarques de Castelló; 222.174 de les comarques de València, i 157.683 de les comarques d’Alacant.

La devolució dels lots de llibres per part de les famílies es farà una vegada acabe l’actual curs, el pròxim 18 de juny en Infantil i Primària i el 16 de juny en ESO. No obstant això, l’alumnat de 4t d’ESO que es presente a les avaluacions extraordinàries que es programaran entre el 19 juny i l’1 de juliol podrà tornar els llibres en acabar els treballs o les proves que haja de fer.

En aquest context, cada centre educatiu organitzarà en les dates que considere més adequades el retorn dels llibres al seu centre per tal d’assegurar que estiguen tots els materials preparats perquè el 7 de setembre estiguen a disposició de l’alumnat.

Educació de la Generalitat ja ha avançat als centres educatius sostinguts amb fons públics que participen en ‘Xarxa Llibres’ una sèrie de recomanacions per a efectuar el procés de devolució dels lots de llibres de text per part de les famílies als centres on es troben matriculats els seus fills i filles en l’actual curs 2019-2020.

Aquesta guia, que es pot consultar al web de la Conselleria d’Educació (consultar ací) recomana als centres establir horaris o facilitar cita prèvia per a la devolució dels lots per part de les famílies, amb la finalitat d’evitar massificacions o cues.

Així mateix, es demana respectar les mesures de seguretat i salut, així com el distanciament social i l’ús de màscara, quan les famílies accedisquen al centre per a dur a terme la devolució del lot de llibres.

També es prega mantindre una distància de dos metres entre la persona que lliura el lot i la persona que revisa el lliurament. El o la responsable de comprovar la devolució dels llibres haurà de deixar constància del lliurament complet del lot mitjançant el document de lliurament de llibres i material curricular.

El tràmit de devolució de lots s’haurà de fer en un lloc habilitat a aquest efecte i la revisió del material podrà fer-se de dues maneres. Ambdues inclouen una quarantena per als llibres d’un mínim de cinc dies al centre escolar.

Les dues propostes que fa la Conselleria als centres és revisar l’estat dels materials en el mateix moment del lliurament, respectant sempre la distància i fent ús dels sistemes de protecció recomanats per les autoritats sanitàries, i posteriorment sotmetre els llibres a la quarantena obligatòria, o bé guardar el material retornat (si s’utilitzen bosses, aquestes hauran de ser, preferiblement, de paper) durant un mínim de 5 dies. Després del període de quarantena, serà quan es revisarà l’estat dels llibres mantenint sempre les condicions de seguretat i prevenció adequades.

D’altra banda, l’alumnat matriculat en 1r i 2n de Primària en l’actual curs 2019-2020 queda exempt de la devolució del lot de llibres atés que la majoria d’aquests no són reutilitzables.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia