La quantitat per a cada comunitat autònoma del Fons COVID es publicarà en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).

En aquest sentit, la ministra d’Hisenda i Pressupostos, María Jesús Montero, ha indicat que el repartiment del Fons COVID-19 de 16.000 milions d’euros per a cada comunitat autònoma es publicarà en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) en el moment en el qual s’assignen les quantitats per a cada tram.

La primera assignació que es coneixerà serà la dels 6.000 milions destinats a despesa sanitària que es repartiran al juliol. El Govern ha explicat quins seran els criteris de repartiment del Fons COVID, però no ha informat encara sobre el repartiment comunitat per comunitat.

Els criteris de repartiment del Fons COVID-19 de 16.000 milions d’euros per a les comunitats autònomes garanteixen que les regions més afectades per la pandèmia del coronavirus seran les que més diners reben.

Així es desprén d’aquests criteris -la població protegida equivalent, el nombre d’hospitalitzacions, el número de UCIs i el nombre de proves PCR- exposats per la ministra d’Hisenda i Pressupostos, María Jesús Montero, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres que ha aprovat aquest fons.

Com ha recordat Montero, els 16.000 milions del fons es repartiran en 9.000 milions per a la despesa sanitària, 2.000 per a l’educatiu i els 5.000 restants per a pal·liar la pèrdua d’ingressos tributaris i en el transport.

El principal muntant del fons seran els 9.000 milions per a sanitat, dels quals 6.000 milions es repartiran al juliol i els 3.000 restants al novembre.

Segons ha recordat Montero, els primers 6.000 milions es repartiran de la següent forma: el 35 per cent segons la població protegida equivalent; el 30 per cent segons els ingressos en UCI, el 25 per cent segons hospitalitzacions i el 10 per cent restant segons el nombre de proves PCR.

Per al repartiment dels 3.000 milions de novembre els criteris seran: el 45 per cent segons població protegida equivalent, ingressos en UCI el 25 per cent; el 20 per cent segons hospitalitzacions i el 10 per cent segons proves PCR fetes.

L’únic muntant el repartiment del qual no s’havia desglossat fins hui és el dels 5.000 milions, dels quals ja se sabia que 800 aniran per a pal·liar la pèrdua d’ingressos en el transport i 4.200 milions per a mitigar la caiguda d’ingressos tributaris.

En concret, segons les dades facilitades en la conferència de premsa, el 60 per cent de la partida de 4.200 milions serà per a pal·liar la pèrdua d’ingressos pels impostos de transmissions i actes jurídics documentats i pels tributs de matriculació, així com els impostos sobre el joc (excepte el joc online). El 40 per cent restant es repartirà segons criteris de població.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia