La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica ha destinat 6 milions d’euros per a subvencionar obres en matèria d’ús racional de l’aigua en aprofitaments hidràulics i regadius de la Comunitat Valenciana per al període 2020-2024.

Aquestes ajudes, publicades en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) (consultar aquí), estan dirigides a les comunitats de regants i a altres entitats de reg, i dotades amb 400.000 euros per a l’any 2020.

Per a l’any 2020 la subvenció que es destina a aquestes actuacions és de 400.000 euros, aconseguint un total de 6 milions d’euros al final de 2024 d’acord amb les quanties fixades en la Resolució. El termini de presentació de sol·licituds serà d’un mes a comptar des del 16 de juny de 2020.

L’objecte d’aquesta línia d’actuació consisteix a incrementar la rendibilitat de les explotacions de regadiu de la Comunitat Valenciana, a través de l’optimització en l’ús i gestió dels recursos hídrics disponibles per al reg i la millora de l’eficiència energètica en els regs a pressió, promovent el mateix temps la diversitat de cultius i l’agricultura ecològica.

Les actuacions objecte de finançament seran totes aquelles que contribuïsquen millorar de l’ús i gestió dels recursos hídrics, mitjançant la implantació del reg localitzat, de l’increment de la capacitat d’embassament, de la reutilització per a reg de les aigües depurades, de la disminució del cost energètic, de l’augment de l’eficiència en la reutilització de l’aigua i millora de la rendibilitat de les explotacions agràries, així com del foment de l’agricultura ecològica.

En aquest sentit, la Conselleria d’Agricultura considera necessària la publicació d’aquesta convocatòria per a les comunitats de regants, ja que l’execució d’aquesta mena d’obres i actuacions contribueixen a la reactivació econòmica i ajuden a garantir un servei bàsic com és el de la producció d’aliments.

 

Imprimir article
Comenta aquesta notícia