Bétera ha organitzat diferents activitats estivals per a persones amb diversitat funcional per al mes de juliol.

El termini de presentació de sol·licituds és del 15 al 19 de juny.

L’horari és de 9.00 a 14.00 hores en l’Edifici Casa Nebot (C/Estació, 5).

El pagament de la taxe es realitzarà els dies 22, 23 i 24 de juny. La recollida de la “Fulla de Liquidació” es realitzarà en el Departament de Gestió Tributària (C/ Colón) i el lliurament del rebut es realitzarà en el Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Bétera.

El 25 de juny es farà públic els admesos.

Els requisits per a procedir a l’admissió són els següents:

a) Edat major de 3 anys.

b) Empadronats en el municipi de Bétera.

c) Persones amb diversitat funcional, no empadronats que estiguen matriculats en centres de la localitat.

d) Persones amb diversitat funcional, no empadronats que els pares tinguen el seu treball en aquest municipi.

En cas que no hi haja suficients places per a cobrir tota la demanda, seguirà com a primer criteri de preferència les empadronats en el municipi, sobre els quals no estiguen, i com a segon de preferència se seguirà el rigorós ordre d’inscripció (data i hora de presentació) fins al nombre de places disponibles.

En els apartats c) yd) hauran d’acreditar mitjançant el justificant de matrícula del centre escolar i / o mitjançant justificant del centre laboral.)

El preu és de 10 euros i la reducció en el preu a famílies nombroses és del 50% a famílies de categoria especial i del 25% categoria general havent d’aportar la documentació acreditativa original i fotocòpia.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia