La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha publicat el Pla Valencià d’Estadística (PVE) 2019-2022. Aquest pla va ser aprovat per les Corts segons resolució del 18 de maig de 2020.

El Pla Valencià d’Estadística (PVE) és l’instrument d’ordenació i planificació de l’activitat estadística pública valenciana. El Pla proporciona el marc per desenvolupar, elaborar i difondre estadístiques d’interès de la Generalitat i articular la col·laboració institucional de l’administració del Consell, els seus organismes i empreses, per a generar les sinèrgies necessàries orientades a garantir el màxim aprofitament de la informació disponible, evitant duplicitats i afavorint la seua accessibilitat i reutilització per part de la societat.

En el PVE es descriuen els seus objectius (generals i específics), el detall d’investigacions estadístiques a promoure i les seues normes reguladores, els criteris i prioritats establerts per a la selecció d’objectius i la seua execució, la col·laboració institucional que es requereix articular per a la seua materialització i la memòria econòmica per al seu desenvolupament. (consultar ací)

El document es pot consultar a consultar ací

Els objectius específics d’informació que orienten el nou Pla Valencià d’Estadística 2019-2022 s’han definit inicialment en el marc d’actuació de la Comissió Interdepartamental Estadística. i són els següents:

a) Població i llars

b) Condicions de vida de la població

c) Cohesió i inclusió social

d) Educació i formació

e) Sanitat i salut pública

f) Hàbits socials, activitats culturals i esportives

g) Mercat de treball i relacions laborals.

h) Transport i mobilitat

e) Sectors productius, activitat econòmica i teixit empresarial

j) Recerca, desenvolupament tecnològic i innovació i societat

k) Estat i avaluació de les finances, recursos humans i serveis públics de la Generalitat i de tots els seus ens instrumentals

l) Ecosistemes, recursos naturals, medi ambient i territori

Imprimir article
Comenta aquesta notícia