El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) recull l’extracte de la Resolució de la Presidència del Consell Superior d’Esports, per la qual es convoquen ajudes a Dones Esportistes l’any 2020. Les sol·licituds es podran presentar per via telemàtica a través de la Seu Electrònica del Consell Superior d’Esports.

Aquesta convocatòria d’ajudes està dirigida a facilitar la conciliació de la vida esportiva i personal a dones esportistes amb llicència federativa en vigor per maternitat, conciliació de la vida esportiva i familiar i/o formació acadèmica reglada. Per a això es finançaran les situacions descrites a continuació:

  1. Ajudes a dones que tinguen la consideració d’esportistes d’alt nivell(DONEN) per naixement, adopció o acolliment durant l’any 2019.
  2. Ajudes a dones esportistes DAN i/o integrants d’equips nacionals, per a conciliació de la vida esportiva i familiar amb fills/as menors de tres anys matriculats en centres educatius infantils o a càrrec de personal cuidador, l’any 2020.
  3. Ajudes a dones esportistes DAN i/o integrants d’equips nacionals, per a formació acadèmica reglada referida al curs acadèmic 2019-2020.

Per a més informació, així com per a la seua sol·licitud i tramitació, cal dirigir-se a l’enllaç de la Seu Electrònica del Consell Superior d’Esports: https://sede.csd.gob.es/oficinavirtual/FichaTramite.aspx?idProcedimiento=94&botonSeleccionado=2

Imprimir article
Comenta aquesta notícia