La Conselleria de Sanitat, a través de Salut Pública, va iniciar una investigació de tres casos, membres d’un mateix nucli familiar, que presentaven infecció activa per Covid-19. Aquesta investigació va portar a estudiar possibles contactes en l’empresa on treballen. En concret s’han realitzat proves PCR a 349 treballadors d’aquesta empresa, situada a Rafelbunyol.

Després de l’estudi i comprovacions exhaustives de cada mostra, Salut Pública ha pogut comprovar que 345 han donat resultat negatiu i, aquest mateix dimecres, saber que existeixen quatre casos amb infecció activa, per la qual cosa confirma que existeix un brot epidèmic amb un total de set casos, inclosos els tres membres de la unitat familiar, per la qual es va iniciar l’estudi i seguiment.

Salut Pública continuarà realitzant investigacions en alguns d’aquests casos per a confirmar la seua capacitat de transmissió. També està previst realitzar PCR a al voltant de 100 persones treballadores més de la mateixa empresa. Les primeres estimacions epidemiològiques apunten cap a un baix índex de transmissió, però es considera oportú continuar realitzant PCR per a poder descartar més casos en tota aqueixa àrea de treball.

Tant a l’empresa com al seu servei de prevenció de riscos laborals se’ls ha reiterat la següents indicacions ajunte ala estratègia de prevenció del Ministeri:

– Davant un cas sospitós nou, se li realitzarà una PCR en les primeres 24 hores. Es considera cas sospitós a qualsevol persona amb un quadre clínic d’infecció respiratòria aguda d’aparició sobtada de qualsevol gravetat que cursa, entre altres, amb febre, tos o sensació de falta d’aire. Altres símptomes com la odinofagia, anòsmia, ageusia, dolors musculars, diarrees, dolor toràcic o cefalees, entre altres, poden ser considerats també símptomes de sospita d’infecció per SARS-CoV-2.

– Tots els casos sospitosos es mantindran en aïllament a l’espera del resultat de la PCR i s’iniciarà la cerca dels seus contactes estrets.

– Per a la reincorporació al seu lloc de treball serà necessària la realització d’una PCR, a més de la resolució de símptomes almenys 3 dies abans, i amb un mínim de 10 dies des de l’inici dels símptomes.

– És important que quan un treballador o treballadora tinga simptomatologia no acudisca a treballar i el pose en coneixement del seu centre d’atenció primària o el seu servei de prevenció

– Les personaren aïllament per contacte estret deuran complir el període d’aïllament estipulat pel protocol del Ministeri de Sanitat i no podran acudir al treball fins que aquest aïllament siga alçat pel seu centre d’atenció primària o el seu servei de prevenció.

– Les persones a l’espera del resultat de les proves no haurien d’anar a treballar en cap cas.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia