Hui, dia 25 de Juny, hem presentat una nova sol·licitud dirigida a la Regidora de Medi Ambient en la qual reiterem les peticions  que ja hem realitzat en altres ocasions i que, fins hui , no han tingut resposta adequada del govern local. En l’escrit presentat per Luis Poveda (Coordinador Local EUPV- Bétera), es torna a sol·licitar les mesures necessàries parell la neteja de moltes àrees del municipi, incloent estris, recollida de podes i fems.

Tal com es pot observar en les fotos que  hem adjuntat ( totes elles tires ahir dia 24 de juny), obtingudes totes elles en diferents llocs del nostre municipi, justifiquen per si només la sol·licitud urgent d’un Pla de Xoc de Neteja.

En l’escrit que s’ha presentat , recordem a l’equip de govern el que estableix l’Ordenança municipal en la seua  articule 3: punt 1 .- L’Ajuntament de Bétera és competent per a la recollida dels residus municipals generals i depositats en el municipi en la forma que s’establisquen en la present Ordenança i en els termes previstos en la legislació estatal i autonòmica i en la legislació de règim local … Així la pròpia Ordenança indica que “Correspon a l’Ajuntament de Betera la potestat de vigilància i inspecció i la potestat sancionadora en l’àmbit de les seues competències ”

Igualment, li recordem al govern local format per PP, Cs, Mas Camarena-Torre en Conill, que tenen l’obligació d’atendre la neteja municipal i la recollida de residus per establir-ho les pròpies Ordenances Municipals. També assenyalem en l’esmentat escrit el dret que tot ciutadà/a té de poder  “gaudir d’un Medi Ambient adequat per al desenvolupament de les persones”, articule 45 de la Constitució. Així com l’obligació constitucional de ” Els poders públics vetlaren per la utilització racional de tots els recursos naturals, amb la finalitat de protegir i millorar la qualitat de la vida i defensar i restaurar el medi ambient, secundant-se en la indispensable solidaritat col·lectiva”

Igualment insistim en la necessitat de  la realització  campanyes informatives, per a aconseguir  conscienciar a la ciutadania de la nostra localitat, de l’obligació d’utilitzar els diferents serveis públics *ecoparc, etc, així, com fer ús de manera correcta dels diferents contenidors.

Betera a  25 de Juny de 2020. EUPV- Bétera
Imprimir article
Comenta aquesta notícia