Aquest divendres, el Ple del Consell va aprovar diferents mesures per a fer front a la crisi sanitària provocada per la Covid-19.

En aquest sentit, el Ple del Consell ha aprovat el decret llei pel qual es modifica la Llei de la Renda Valenciana d’Inclusió (RVI) per a permetre l’acoblament urgent i necessari amb el Reial decret que estableix l’Ingrés Mínim Vital (IMV). D’aquesta manera, es pretén que aquesta resolga la falta de seguretat que genera l’existència de dues prestacions l’objecte de les quals és concurrent i compatible.

El IMV és una prestació econòmica i la RVI acompanya a les prestacions econòmiques de prestacions professionals i de l’elaboració d’itineraris d’inclusió individualitzats, per a afavorir que la persona beneficiària puga trencar amb els elements que provoquen la seua exclusió social, i amb el cicle de pobresa material i social en el qual es trobe immersa per factors aliens a la seua voluntat.

Amb l’aprovació d’aquest decret la RVI passar a ser complementària del IMV fins a l’import del mòdul garantit que corresponga percebre en concepte de RVI.

Les persones beneficiàries de la Renda Valenciana d’Inclusió hauran de reunir els següents requisits:

– Residència efectiva de 12 mesos en la Comunitat Valenciana

– En els casos de persones sense llar els ajuntaments hauran de facilitar el seu empadronament

– Si no perceben cap prestació contributiva o no contributiva i compleixen requisits de RVI, podran accedir a rendes de garantia.

S’estableixen com a exempts de complir els requisits a les persones sol·licitants d’asil, refugiats, exiliats, apàtrides, prostitució, tràfic de blanques, explotació sexual, violència masclista i intrafamiliar

Així mateix, en aquells casos en els quals els serveis socials municipals justifiquen circumstàncies extraordinàries es podrà accedir a la RVI malgrat no complir amb els requisits establits.

Respecte al càlcul i quantia a percebre, el decret estableix que si un beneficiari o destinatari percep el IMV se li restarà de la quantia a percebre corresponent a la RVI.

En el cas en el qual l’import del IMV siga major que el de RVI l’import reconegut serà zero, però es mantindrà a la persona com a titular de la Renda Valenciana d’Inclusió perquè mantinga el dret a la prestació professional dels itineraris d’inclusió.

Així mateix, i per a agilitar tot el procés de tramitació, es preveu la sol·licitud conjunta de les dues prestacions, que es podrà regular mitjançant conveni de la Generalitat amb l’Institut Nacional de la Seguretat Social.

El decret llei aprovat regula de nou el procediment per a poder compatibilitzar totes dues prestacions. A més, afig la possibilitat de la sol·licitud anticipada i la regulació del procediment d’urgència per a agilitar la tramitació en casos especials com el de la situació de pandèmia per la COVID-19.

Validada l’emergència de les contractacions de subministrament de material sanitari per import de 7,1 milions d’euros pel coronavirus

El Ple del Consell ha validat la declaració d’emergència de les contractacions de subministrament de material sanitari per la COVID-19 per un import de 7.106.630,79 d’euros.

Es tracta dels següents subministraments: 165 monitors per a ampliar les UCI per 1.185.146,60 euros; 2.130 botelles de solució hidroalcohòlica per a asèpsia en mans per fricció per 35.250,29 euros; 343.000 guants de nitril per 15.233,90 euros; 750 tests de diagnòstic per 201.000 euros; i 200 respiradors per a ampliar les UCI per 5.670.000 euros.

Així mateix, el Ple del Consell també ha validat la declaració d’emergència de les contractacions de subministrament d’altres materials sanitaris per la COVID-19, per un import de 7.224.671,5 euros.

Es tracta dels següents subministraments: màscares per a la prevenció de la COVID-19 per 2.456.500 euros; 100 respiradors per 2.443.171,50 euros; 5.000.000 de guants per 800.000 euros; 150.000 bates quirúrgiques impermeables no estèrils talla única per 525.000 euros; subministrament de 100 respiradors per a ampliar l’equip mèdic de les unitats de vigilància intensiva dels hospitals per a fer front a la COVID-19 per 1.000.000 euros.

El Consell ratifica l’adjudicació per emergència de dos contractes per a distribuir gel hidroalcohòlc i màscares en els jutjats

D’altra banda s’ha ratificat la tramitació de dos contractes d’emergència per al subministrament de màscares quirúrgiques i gel hidroalcohòlic destinat al personal de l’Administració de Justícia de la Comunitat Valenciana. L’import de totes dues operacions ascendeix als 238.050 euros, sense IVA.

Aquests contractes es van formalitzar per a garantir la seguretat de les plantilles de l’Administració de Justícia de la Comunitat Valenciana davant la gradual volta a la normalitat dels tribunals.

D’aquesta forma, el 5 de juny es va contractar a l’empresa VIJUSA SL per al subministrament de 8.500 litres de gel, per un import de 28.500 euros. Posteriorment, es va formalitzar un altre contracte amb El Corte Inglés, per un import de 210.000 euros, per a l’adquisició de 600.000 màscares quirúrgiques.

Validada la contractació de més personal en el telèfon 1·1·2 per a atendre l’increment de crides per la COVID-19

El Consell també ha ratificat la contractació pel procediment d’emergència, per part de l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (AVSRE), de més personal que atenguera en el telèfon d’Emergències 1·1·2 Comunitat Valenciana durant les setmanes de la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

En total es van injectar prop de dos milions d’euros per a tal fi, així com la compra de material, accions extraordinàries de neteja i desinfecció i l’adquisició d’elements de protecció per a la plantilla d’Emergències.

El passat 11 de març es va ampliar, pel procediment d’emergència i un import de 489.998 euros, el contracte en vigor amb l’empresa Ilunion Emergències S.A, a causa del major nombre de crides rebudes fins a aqueixa data a causa de la COVID-19 i en previsió d’un futur increment de casos.

Posteriorment, després de la declaració de l’estat d’alarma, el 17 de març es va ampliar el citat contracte per un import d’1.477.734 euros.

Els prop de dos milions d’euros de les dues ampliacions de contracte s’han destinat a la contractació de més personal encarregat de l’atenció i gestió del telèfon únic d’emergències i dels departaments de suport, així com a la compra de material per a la prestació del servei d’acord amb una estimació de necessitats per a tres mesos després d’iniciada l’emergència.

També va ser necessària l’ampliació de la plataforma d’atenció telefònica des de la Sala 1·1·2 en un espai diferenciat sense contacte amb la sala existent en les instal·lacions de l’Eliana.

En tots dos espais es van declarar zones sensibles en les quals era imprescindible el reforç de la freqüència de la seua neteja i desinfecció com ara les sales 24 hores, les zones de descans, les condícies i altres espais comuns.

El Consell valida la contractació de serveis i elements de protecció enfront de la COVID-19 en centres de la Conselleria d’Agricultura

El Ple també ha validat la declaració d’emergència per al subministrament de serveis i elements de protecció enfront de la COVID-19 en centres de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per un import total de 19.637,21 euros.

Concretament, s’ha dut a terme el reforç del servei de neteja ordinària, així com la instal·lació i manteniment de dispensadors de gel hidroalcohòlic en instal·lacions de les oficines comarcals, del viver forestal de la Santa Faç i de la Central de Prevenció d’Incendis d’Alacant, per un valor de 4.608,89 euros.

Les oficines comarcals se situen a Alcoi, Altea i Crevillent, a la província d’Alacant, i a Segorbe, Vall d’Alba i Sant Mateu, en la de Castelló. L’import en aquest cas ascendeix a 15.028,32 euros.

Totes aquestes dotacions tenen com a objectiu proporcionar els equips i materials de protecció per a complir amb les mesures de seguretat i extremar la precaució enfront del coronavirus per a garantir la salut dels usuaris i usuàries i del personal que presta els seus serveis en alguna d’aquestes dependències.

Avantprojecte de llei que ordena l’activitat esportiva per a garantir que es presta i imparteix de manera segura per professionals

El Consell ha aprovat l’avantprojecte de Llei d’Ordenació de les professions de l’esport en la Comunitat Valenciana, que té com a objectiu la protecció de la salut i el benestar de les persones esportistes, consumidores i usuàries dels serveis esportius i de l’activitat física.

La norma estableix l’obligació d’una publicitat objectiva, prudent i veraç dels serveis oferits i es prohibeix el foment de pràctiques esportives perjudicials per a la salut, al mateix temps que els centres esportius han de mostrar, d’una manera clara i visible, la titulació que posseïsquen els i les professionals.

L’avantprojecte de Llei d’Ordenació de les professions de l’esport en la Comunitat Valenciana regula, per tant, les professions esportives, així com les funcions que corresponen a cadascuna. Aquestes professions són: monitor o monitora esportiu; entrenador o entrenadora esportiu; preparador o preparadora físic; director o directora esportiu; professor o professora d’Educació Física.

Així mateix, estableix els requisits per a l’exercici de cadascuna de les professions regulades, de manera que s’especifica la formació i titulació requerides per a cadascuna.

 

Imprimir article
Comenta aquesta notícia