(EFE) L’informe Pla Diversia de Lambda, sobre la situació prèvia de les aules respecte a l’homofòbia, desprén que el 41,37% d’estudiants valencians ha sigut testimoni de “algunes” o “moltes” discriminacions cap a l’alumnat homosexual del seu institut. Així mateix, set de cada deu (75,17%) considera que és difícil “eixir de l’armari” en el centre educatiu, bé per la intolerància de la resta de companys o per desconéixer la reacció que poden tindre davant aquest fet.

L’informe està coordinat per Fran Fernández, tècnic responsable de projectes educatius en Lambda LGTB+ per la diversitat sexual, de gènere i familiar, i del qual són les autores Emma Dunia Vidal Prada de Conflent, Sonia Renovell-Rico i María Pilar Ortega-Leal, del Grup d’Investigació Diversitat de Florida Universitària.

Aquest estudi recull les contestacions a 7.365 qüestionaris d’estudiants, majoritàriament entre els 13 i 18 anys, d’instituts de la Comunitat Valenciana. La majoria d’aquests instituts són centres públics on es realitzen tallers i durant tres cursos escolars (de 2015 a 2018).

Segons conclou, els homes obtenen percentatges superiors d’homofòbia en comparació a les dones, que mostren un actitud més favorable a entaular relacions d’amistat amb persones amb una orientació sexual diferent a l’heterosexual, mentre que ells se senten més còmodes en una relació d’amistat heterosexual.

“Se’ns ha socialitzat de tal manera que els homes acceptem pitjor la diversitat, és un problema educacional”, assegura Fran Fernández, qui afig que les dones “com ja viuen dobles i triples discriminacions, empatitzen més amb qui és discriminat al seu torn”.

Segons Fernández, l’home “també és víctima del masclisme”, i agrega que això ha de servir perquè s’adonen que el sistema *heteropatriarcal i masclista “els està col·locant en una situació d’inferioritat a l’hora de gestionar les seues emocions” i això els porta a tindre actituds homòfobes.

La gran majoria de les persones enquestades, el 86,54%, es considera heterosexual, un 4,82% bisexual; el 0,76% gai i el 0,69% lesbiana, assenyala l’estudi, que indica que prop del 10% manifesta de manera oberta haver sentit atracció per alguna persona del mateix gènere i el 11,13% haver mantingut relacions sexuals.

Un 13,46% de la mostra no es considera heterosexual –i d’aquest percentatge un 4,82% diu ser bisexual i el 1,61% “*pansexual, asexual, persona, normal o no ho sé”.

En ser preguntats per la seua autopercepció de l’homofòbia, el 79,28% de l’alumnat manifesta una actitud positiva davant l’orientació sexual i no es considera homòfob/a, i un 8,32% manifesta una ‘homofòbia afectiva’ (no em considere homòfob però no m’agrada veure parelles homosexuals o em fan fàstic els *gais, lesbianes, transsexuals o bisexuals).

Un altre 12% no exposa una visió clara enfront de la seua postura cap a l’homofòbia, segons l’informe, que assenyala que en general existeix confusió entre termes com a sexe, gènere, identitat de gènere, orientació sexual, persona *transgénera o persona transsexual.

A la pregunta de si coneix a persones no heterosexuals en el seu institut, el 68,36% de l’alumnat diu que a alguna o a bastants i només el 9,79% afirma de manera oberta no conéixer a cap, i respecte a la relació que manté amb elles, el 57,61 diu que és igual i un 23,44% afirma tindre poca o nul·la relació amb persones no heterosexuals.

Un elevat percentatge, el 87,69%, assegura que seria amic d’una persona homosexual, bisexual o transsexual i només el 3,58 diu que no, la majoria homes (74,64), la qual cosa posa de manifest una actitud homofòbica en ells.

L’informe destaca que el 62,51% de l’alumnat de secundària creu que hi ha companys i companyes que amaguen la seua sexualitat per por de la reacció de la resta, i set de cada deu (75,17%) considera difícil ‘eixir de l’armari’ en els instituts, bé per la intolerància de la resta de companys (39,69%) o pel desconeixement de la reacció que poden tindre davant aquest fet (34,14%).

Quatre de cada deu de les persones enquestades (41,27%) assegura que ha presenciat alguna vegada algun tipus de discriminació cap a algun company homosexual en l’institut, el 39,58% diu que mai i un 16,23% assenyala que no s’ha adonat.

En relació a la mena de discriminació, el 44,58% no és capaç d’identificar-la, el 22,51% diu que són crítiques, el 12,09% insults o burles cara a cara, el 11,61% insults o burles per l’esquena, el 3,16% *ciberinsultos; el 4,5% marginació i el 1,55% agressió física.

Segons Fernández, en aquells centres on aquestes qüestions no s’estan abordant de manera explícita i concorde a la normativa actual hi ha moltes mes possibilitats que aqueixes dades de discriminació augmenten. “Tot allò que no dius ho estàs *desligitimando, la qual cosa no es parla, no existeix”.

Respecte a la percepció que tenen de les persones homosexuals, el 91% els considera iguals (que no existeixen diferències respecte a l’orientació sexual d’altres persones), el 2,29% de la mostra afirma que són “pitjors que les altres” i el 1,68% que són millors, segons l’informe, que també indica que quasi el 81% de l’alumnat afirma que la seua relació no canviarà res si el seu millor amic/a li diguera que és homosexual i només el 3,5% considera que li distanciaria.

Preguntats pel matrimoni igualitari (entre persones no heterosexuals), al 86,46% li sembla bé, el 4,28% ho considera correcte, però no que es diga matrimoni, al 3,92% li sembla malament i el 2,16 és partidari que es casen però no que tinguen fills. En aquest aspecte, les dones secunden majoritàriament el vocable matrimoni i que els no heterosexuals puguen tindre descendència.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia