(EFE) Un total de 23.979 estudiants matriculats en Batxillerat i cicles formatius en la Comunitat Valenciana es presentaran a les proves d’accés a la universitat (PAU) ordinàries del curs 2019-2020. Aquestes proves tindran lloc els dies 7, 8 i 9 de juliol.

Aquesta xifra suposa 3.733 estudiants més que el curs passat (un 18,4 per cent més), sobretot a causa de l’alumnat procedent de Batxillerat, que ha crescut en 3.329 alumnes respecte als matriculats a les PAU del 2018-19. Els alumnes procedents de cicles formatius han pujat en 404.

Del total d’alumnes matriculats, 22.470 accedeixen després d’haver cursat estudis de Batxillerat i 1.509 procedeixen de cicles formatius, mentre que 14.230 dels aspirants són dones i els restants 9.749 són homes., segons les dades de la Conselleria d’Universitats.

Per universitats, en la d’Alacant s’han matriculat 4.166 alumnes; a Universitat Jaume I 2.816 estudiants; en la Universitat Miguel Hernández d’Elx 4.225; a la Universitat Politècnica de València 6.075, i a la Universitat de València 6.707 alumnes.

Quant als matriculats en fase obligatòria, són 21.344 estudiants, mentre que els alumnes de Batxillerat que només s’han matriculat en la fase voluntària són 1.126.

La situació generada per la COVID-19 ha suposat l’adopció de mesures extraordinàries per a protegir la salut i seguretat de la ciutadania, per la qual cosa la Comissió Gestora dels Processos d’Accés i Preinscripció en les Universitats Públiques del Sistema Universitari Valencià va modificar el calendari i va fixar unes noves dates per a la realització de les proves.

Així, les proves d’accés a la universitat (PAU) del curs 2019-2020 per a l’alumnat que estiga en possessió del títol de Batxillerat o de tècnic superior de Formació Professional, tècnic superior d’Arts Plàstiques i Disseny, o tècnic esportiu superior, se celebraran els dies 7, 8 i 9 de juliol en convocatòria ordinària, i els dies 8, 9 i 10 de setembre en convocatòria extraordinària.

En primera convocatòria, les notes s’entregaran el 17 de juliol i la revisió d’exàmens serà els dies 18, 20 i 21 del mateix mes. En el cas de la segona convocatòria, les notes s’entregaran el 16 de setembre i la revisió serà els dies 17, 18 i 21 del mateix mes.

Les notes definitives de la convocatòria ordinària seran publicades el 24 de juliol i les de l’extraordinària el 22 de setembre .

D’aquesta manera, des de l’1 al 22 de juliol poden participar en el procés de preinscripció tots els estudiants que s’hagen presentat a les proves d’accés a la universitat (PAU) de juliol, estudiants de cursos anteriors, estudiants titulats, estudiants de cicles formatius o estudiants estrangers.

Els estudiants majors de 25, 40 o 45 anys realitzaran la preinscripció universitària en la convocatòria extraordinària, i per a ells s’oferiran totes les places que els corresponguen segons els percentatges aprovats, garantint-los en aquest procés els mateixos drets que si ho hagueren fet en la convocatòria ordinària de juliol.

Els alumnes que no puguen presentar la sol·licitud de preinscripció a temps segons el termini establit utilitzaran el mateix procediment que en cursos anteriors, dirigint-se directament a la universitat en la qual vulguen estudiar algun grau Universitari.

La publicació dels resultats de la prescripció, es podrà emplenar a través de l’assistent telemàtic allotjat en la pàgina web de la Conselleria, tindrà lloc el 28 de juliol.

Per als alumnes que s’hagen presentat al setembre, la preinscripció s’obrirà el dia 14 i finalitzarà el 21 del mateix mes.

Les universitats hauran de comunicar, per part seua, quantes places han d’oferir en cadascuna de les titulacions que tinguen places sobrants.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia