El nostre equip de redacció ha rebut aquesta setmana un vídeo i una foto del carrer a Poqueta Nit de la zona Montesano. En el mateix vídeo, el qual adjuntem al final d’aquesta notícia, un veí narra en primera persona el que mostra en el vídeo i trasllada el seu punt de vista sobre el que ocorre amb la poda en aquesta zona.

Com podreu escoltar, d’una banda, indica que aquesta situació es ve donant des de fa ja uns tres anys i que els mateixos veïns tampoc deixen la zona en condicions. No obstant això, d’altra banda, comenta que els contenidors que hi ha creu que són insuficients per als veïns d’aquest tram i que no es recull amb la freqüència suficient.

En referència a les qüestions d’aquest veí, des del departament municipal de Medi Ambient ens expliquen que el nombre de contenidors en la zona és correcte, ja que des d’aquest àrea  es basen en el padró municipal per a establir els contenidors en cada zona. En aquest sentit, indica que pot ser que hi haja gent sense empadronar o bé que per la temporada estival ara visca més gent a la urbanització, però “s’atenen les necessitats sobre la base del padró”. Per això, “des de la regidoria de Medi Ambient, es passa avís a l’encarregat de l’empresa concessionària perquè faça un seguiment del contenidor a veure si es produeixen desbordes en la zona”.

Al seu torn, i en referència a les imatges, prossegueixen que “s’observen restes de poda, els quals es depositen al costat del contenidor contravenint l’Ordenança de Residus de l’Ajuntament” que en el seu article 35 indica:

  1. Es prohibeix el depòsit de restes vegetals procedents de jardins privats en la via pública o parcel·les privades de manera diferent a la prevista en aquesta Ordenança.
  2. Els propietaris i responsables d’àrees enjardinades estan obligats a recollir i eliminar amb els seus propis mitjans els residus vegetals de jardineria, sempre que sobrepassen l’equivalent a 1 metre cúbic.
  3. En el cas que no se sobrepasse l’equivalent a 1 metre cúbic setmanal podran depositar-los en les següents condicions:
  •  Es depositaran, de manera general, al costat dels contenidors de recollida de residus orgànics, o bé, de la forma específica que determine l’Ajuntament en cada cas, a la recerca de la millora funcional en la prestació del servei, tant si és prestat de manera ordinària o especial. De manera general, només es depositaran la nit anterior de la recollida a la urbanització o zona que es determine en el calendari de recollida previst. El servei encarregat de la recollida, comunicarà als usuaris qualsevol modificació que es poguera introduir en el calendari i/o forma de recollida.
  • Es depositarà convenientment trossejat i formant *hatillos la grandària màxima del qual serà d’1 metre de longitud i un diàmetre inferior a 50 centímetres, les branques del *hatillo presentaran un diàmetre inferior a 15 centímetres tenint en compte que el número màxim de hatillos que es recolliran per habitatge i dia serà de 4.
  • Les restes de sega, gespa, arbustos, es depositaran dins de bosses de fem resistents i que es col·locaren al costat dels contenidors, sent el màxim a depositar d’aquesta manera per habitatge i dia de 4 bosses de 50 litres.
  • Els residus que excedisquen 1 metre cúbic setmana hauran de ser retirats per una persona o entitat gestora de residus vegetals, que serà responsable de la recollida, transport i tractament dels residus.”

No obstant això, des de l’àrea de Medi Ambient també han declarat que “es passa nota a la brigada d’obres perquè en la major brevetat possible passen a retirar les restes de poda encara que no estiguen en *atillos i/o bosses, tal com indica l’Ordenança”.

Vídeo veí:

Imprimir article
Comenta aquesta notícia