Una vegada més, aquest divendres, el Ple del Consell va aprovar diferents mesures per fer front a la crisi Sanitària provocada per la pandèmia de la Covid-19.

D’aquesta manera, s’ha aprovat la declaració d’emergència de la contractació, per part de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, del subministrament de 140.000 màscares infantils reutilitzables destinades a l’alumnat d’Infantil de centres docents competència de la conselleria.

Entre els materials necessaris per a afrontar la greu crisi sanitària es troben aquells que resulten imprescindibles per a la prevenció dels contagis i que afavoreixen la protecció individual, com ara màscares.

Així, davant de la urgència d’abordar les actuacions per a pal·liar aquesta situació, s’ha dictat la resolució de 15 de maig, per la qual es declara d’emergència el subministrament de 140.000 màscares reutilitzables infantils.

Per a aquesta acció, Educació invertirà 277.000 euros que van destinats a l’adquisició d’aquestes màscares infantils.

D’altra banda, el Ple del Consell també ha validat la declaració d’emergència per a la contractació del servei de transport i distribució de material sanitari als hospitals i residències de la Comunitat Valenciana per a fer front a la COVID-19.
Aquests serveis de transport i distribució de material sanitari als hospitals i residències s’estima per al període comprés entre l’1 d’abril de 2020 i el 30 de setembre de 2020.
L’import estimat de la citada contractació ascendeix a 600.000 euros, IVA inclòs.
Es justifica aquest procediment per la situació creada amb l’avanç exponencial de la COVID-19. Per això, i a fi de garantir la disposició d’aquest servei amb caràcter urgent, es fa necessari la formalització immediata de compromisos amb les empreses prestadores d’aquests serveis.

Validada l’emergència de contractacions de subministrament de material sanitari per un import de 6,7 milions d’euros pel Covid-19

El Consell també ha validat la declaració d’emergència de les contractacions de subministrament de material sanitari per la COVID-19 per un import de 6.776.945,58 euros.
Es tracta dels següents subministraments: 36.000 bates d’un sol ús, per un import de 115.434,00 euros; 150.000 màscares per un import de 181.500 euros; 10.000 màscares FFP2 per un import de 52.030,00 euros; 346.050 unitats de solució hidroalcohòlica per un import de 625.733,96 euros; 30.000 davantals d’un sol ús i 50.000 bates reutilitzables per un import de 459.800 euros; 49.800 bates quirúrgiques per un import de 394.914,00 euros.; 3.480 bates blanques per 29.265,07 euros; i 1.053.250 màscares estàndard per 1.019.546 euros.
Altres materials subministrats han sigut 12 test detecció anticossos per un import de 10.454,40 euros.; 1.100.000 màscares i 100.000 ulleres de protecció per un import d’1.827.100 euros; 50.000 bates quirúrgiques per un import de 345.000 euros.; 49.800 màscares quirúrgiques anti-baf; 24.600 màscares estàndard; 268.000 màscares de protecció N95; i 1.488 bates quirúrgiques, tot per un import de 826.226,24 euros.
Així mateix, també s’han subministrat dues bosses de suport vital per un import de 46.972,20 euros; 1.200 solucions hidroalcohòliques de 5l i 24.936 solucions hidroalcohòliques de 250ml per un import de 111.270,54 euros; 130 monitors BL 770 i 20 monitors BL 450 per un import de 627.022 euros; 1.000.000 guants de nitril mitjà per un import de 25.900 euros; i 65.000 unitats de solució hidroalcohólica en loció per un import de 78.777,17 euros.
Es justifica aquest procediment per la situació creada amb l’avanç exponencial de la COVID-19. Per això, i a fi de garantir la disposició d’aquest servei amb caràcter urgent, es fa necessari la formalització immediata de compromisos amb les empreses prestadores d’aquests serveis.

A més a més, també s’ha validat l’emergència de les contractacions de subministraments de material sanitari per a la protecció del personal sanitari i del personal essencial per la COVID-19 en la Comunitat Valenciana per un import de 12.413.886,75 euros.
Es tracta dels següents subministraments: 38.400 màscares per un import de 60.867,84 euros; 200.000 màscares FFP2 i 35.000 màscares FFP3 per un import d’1.257.492,50 euros; i sistema robotitzat per a preparació de mostra i PCR en la determinació de SARS-COV2 (COVID-19) per al laboratori de la Direcció General de Salut Pública per un import de 158.921,40 euros.
Altres materials subministrats són fonendoscopis, pulsioxímetros, davantals i bates d’un sol ús, carretons elevadors i transpalets per a gestionar el material sanitari situat en Fira València per un import de 31.411,13 euros; material sanitari per un import d’1.596.040,40 euros; guants d’examen de nitril importe de 25.119,20 euros; solució hidroalcohòlica per a asèpsia de mans per fricció, així com bates quirúrgiques d’un sol ús per un import de 202.006,52 euros.
També s’ha contractat el subministrament de 3.000.000 de màscares per un import de 5.203.000 euros; bates reutilitzables impermeables per un import d’1.253.560 euros; solució hidroalcohòlica per a asèpsia de mans per fricció, així com de bates d’un sol ús reutilitzables per un import d’i 2.226.467,76 euros; i 50.000 ulleres de protecció ocular per import de 399.000 euros.
Aquests procediments es justifiquen per la situació creada amb l’avanç exponencial de la COVID-19. Per això, i a fi de garantir la disposició d’aquests subministraments amb caràcter urgent, es va fer necessària la formalització immediata de compromisos amb les empreses comercialitzadores.

Decret llei de mesures urgents per a atenuar els efectes de la pandèmia per la COVID-19 en el sector portuari i del taxi

El Consell ha aprovat, d’altra banda, el decret llei de mesures urgents en l’àmbit de ports de titularitat de la Generalitat i del taxi, amb motiu de l’emergència sanitària provocada per la COVID-19.

Aquestes mesures, se sumen a les que s’han vingut aprovant en setmanes anteriors i pretenen atenuar els efectes de la brusca disminució d’ingressos i recuperar, al més prompte possible, la reactivació econòmica, en aquesta ocasió pel que respecta al sector portuari i del taxi. En referència a l’àmbit dels ports de titularitat de la Generalitat, s’estableixen deduccions temporals d’abonaments de les taxes per a ús i ocupació d’aquests espais per als usuaris i operadors portuaris.
D’aquesta manera, el decret llei fixa una deducció del 50% en les taxes per a ús i ocupació dels espais portuaris des del 14 de març, data en què es va decretar l’estat d’alarma, fins al 21 de juny, dia de la seua finalització.
Així mateix, s’estableix una deducció similar des de l’endemà de la finalització de l’estat d’alarma i fins a quatre mesos després en les taxes per usos i ocupació d’espais i de les tarifes G-2 “Vaixells i G-3 Passatgers i mercaderies regulades per la Llei 1/1999, de 31 de març, de tarifes portuàries

Pel que respecta al sector del taxi, es modifica la disposició transitòria primera de la Llei 13/2017 del Taxi, de manera que s’amplien els terminis en un any per a la transmissió d’autoritzacions acumulades i/o reconversió de vehicles adaptats, en els supòsits en els quals els titulars d’autoritzacions tenien més d’una autorització del taxi.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia