S’ofereix per a aquest curs 20-21 el Grau Mitjà de Tècnic en Emergències i Protecció Civil i el Cicle de Grau Superior de Tècnic en Coordinació d’Emergències i Protecció Civil.

En el marc del Conveni signat entre el Ministeri de Defensa i el «Complex Preuniversitari Mas Camarena» oferiran dos nous cicles formatius de per al pròxim curs 2020-2021 de la família professional de la Seguretat i el Medi Ambient.

El Cicle de Grau Mitjà de Tècnic en Emergències i Protecció Civil i el Cicle de Grau Superior de Tècnic en Coordinació d’Emergències i Protecció Civil tots dos responen a la demanda dels professionals dels serveis d’emergències d’una formació reglada en matèria d’emergències i protecció civil que proporcione l’obtenció d’un títol oficial amb validesa en tot el territori nacional.

Els cicles formatius Mas Camarena comptaran amb l’experiència dels professionals de la UME en el camp de les emergències, així com una àmplia gamma d’instal·lacions i equipaments per al desenvolupament dels continguts pràctics dels cicles.

D’aquesta manera, la reconeguda experiència de la UME com a unitat de primera intervenció de les Forces Armades en el camp de les emergències, s’uneix a l’experiència i excel·lent labor acadèmica del Complex Preuniversitari Mas Camarena i els seus Cicles Formatius, generant un equilibri i una formació única a la Comunitat Valenciana.

Comptar amb una col·laboració tan estreta amb l’UME per a la realització d’aquests dos nous cicles, és tot un privilegi, sent l’únic centre que compta amb aquest conveni, “per a Mas Camarena és un orgull” ha afirmat la directora del centre.

Per part seua, el Tinent Coronel, afirma que és una gran oportunitat per a obtindre un títol oficial tant per als professionals de la UME com per a les persones dedicades a les emergències.

Després de la signatura, es va fer un recorregut per les instal·lacions on els alumnes realitzaren les diferents pràctiques formatives.

Formació flexible

Cicles Formatius Mas Camarena proposa una formació compatible amb l’activitat professional de l’alumne, en la qual es puga anar adaptant el seu ritme d’aprenentatge a les seues condicions particulars. Des del centre es busca flexibilitzar i acomodar els estudis per a fer-los compatibles amb el treball laboral de l’alumne.

Tant el Cicle de Grau Mitjà com el Cicle de Grau Superior estan dirigits a persones interessades a treballar en el sector de les emergències o a les persones que ja estan treballant i necessiten obtindre un títol oficial, que podran accedir al Cicles Formatiu simplement acreditant un Certificat de Competències Professionals.

Cicle Mitjà de Tècnic en Emergències i Protecció Civil

Una vegada cursat el cicle de tècnic en emergències i protecció civil, l’alumne serà capaç de desenvolupar les funcions del personal operatiu pertanyent als serveis d’emergències i protecció civil, en l’àmbit públic i privat, amb un títol de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional.

El Cicle Mitjà de Tècnic en Emergències consta de dos cursos que es desenvoluparan en horari de vesprades, de dilluns a divendres de 14.00 a 20.00 hores.

Una vegada superat el cicle l’alumne podrà desenvolupar la seua carrera professional en llocs de treball com a capatàs o encarregat d’extinció d’incendis forestals, bomber forestal, bomber de serveis municipals o provincials o bomber d’aeroport, entre altres llocs.

Els requisits d’accés són tindre el títol de Graduat en ESO, tindre un títol de Formació Professional Bàsica, un títol de Tècnic de Grau Mitjà o de Tècnic Superior, haver superat 2n Batxillerat o BUP, tindre una titulació universitària, tindre aprovada la prova d’accés a Grau Mitjà (PAGM), haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys o acreditar amb Certificat de Competències Professionals.

Cicle de Grau Superior de Tècnic en Coordinació d’Emergències i Protecció Civil

El Cicle Superior té una càrrega lectiva de 2.000 hores, distribuïdes en dos cursos que es desenvoluparan de de dilluns a divendres de 14.00 a 20.00 hores.

Les competències professionals per a les quals capacita aquest títol són realitzar plans d’emergències i protecció civil, avaluar riscos i establir mesures preventives i sistemes d’alerta i vigilància davant emergències d’origen natural, tecnològic i

antròpic *odirigir i supervisar les accions de suport i els recursos que cal emprar amb les persones afectades per desastres i catàstrofes, entre altres.

Una vegada superat el cicle l’alumne podrà desenvolupar la seua carrera professional com: tècnic de gestió en protecció civil i emergències, tècnic de gestió en incendis forestals, coordinador de protecció civil i emergències, coordinador d’emergències ordinàries i extraordinàries, entre altres llocs.

Els requisits són tindre el títol de Batxiller,un títol de Tècnic de Grau Mitjà o de Tècnic Superior, tindre aprovat el COU o Preuniversitari, estar en possessió d’una Titulació Universitària, tindre aprovada la prova d’accés a Grau Superior en l’opció “C”, haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys o estar acreditat amb Certificat de Competències Professionals.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia